EL CONSELL SUBVENCIONARÀ POLLENÇA AMB MIG MILIÓ D’EUROS PER REACTIVAR L’ECONOMIA

221

El Consell de Mallorca subvencionarà projectes municipals amb prop de mig milió d’euros provinents d’un fons comú amb el Govern de les illes Balears,per reactivar l’economia i crear ocupació.

L’ajuntament de Pollença rebrà 476.529’48 euros per dur a terme projectes de sostenibilitat i eficiència urbana com la rehabilitació de la xarxa viària de la zona de cala Barques (Sant Vicenç), el condicionament de l’espai lliure públic de la Vinyeta i el Pont Romà, la millora de l’eficiència energètica de la piscina coberta del Moll i de diverses zones esportives de Pollença, així com també l’adequació i millora de diversos espais públics.

Tots aquests projectes estan pressupostats en 714.794’22 euros dels quals Consell i Govern n’aporten 476.529’48 euros i l’Ajuntament, 238.264’74 euros.

Aquest pla d’inversió municipal, per tant, es duu a terme en coordinació i cofinançament per part de tres administracions: autonòmica, interinsular i municipal.

PUBLICITAT

21 milions en subvencions

El Consell de Mallorca ha adjudicat 21.201.392’45 euros per a 162 projectes municipals, pressupostats en 39.523.964,26 euros. Per tant, l’aportació dels ajuntaments és de 14.861.331,36 euros. Els projectes s’han d’haver efectuat abans del mes de març de 2023.

Aquesta convocatòria deriva del conveni que el Consell va subscriure el setembre passat amb el Govern de les illes Balears, amb l’objectiu de fomentar la reactivació econòmica.

Les actuacions que es duran a terme amb aquesta aportació econòmica compleixen, almenys, un d’aquests objectius: la millora de l’eficiència energètica en espais i edificis públics, dels espais urbans o de la xarxa baixa del cicle de l’aigua, així com la reducció de fuites i el foment de l’accessibilitat i de la mobilitat urbana sostenible. 

Segons la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, «és una de les convocatòries d’inversió que hem fet amb més agilitat i rapidesa, i mobilitza quasi 40 milions d’euros en inversions lligades als eixos de l’Agenda 2030, pensat en el benestar dels residents dels municipis de Mallorca però també en termes d’eficiència energètica, ús eficient de l’aigua i mobilitat sostenible».  

«En total tenim més de 60 milions d’euros d’inversió adjudicats als municipis de Mallorca gràcies a la col·laboració institucional», va dir la presidenta Cladera en una roda de premsa celebrada el passat 5 de març, «una mostra que les administracions publiques hem mobilitzat recursos per a la reactivació i recuperació com mai».

162 projectes de millora dels serveis municipals

Segons la convocatòria per aquestes ajudes, cada ajuntament podia presentar fins a 8 projectes. En total, es desenvoluparan 162 projectes, més altres actuacions de redacció i direcció tècnica dels projectes, que es poden dur a terme fins al 31 de març de 2023.

La quantia subvencionada per a cada ajuntament venia determinada per una quantitat fixa de 180.000 euros, més una quantitat variant segons els nuclis de població i el nombre d’habitants del municipi.

Per agilitar els tràmits i accelerar-ne el pagament s’han primat les declaracions responsables. Així mateix, el Consell abonarà el 50 per cent de la subvenció mitjançant una bestreta, amb la qual cosa els consistoris disposaran d’una part de la quantia econòmica per avançat

PUBLICITAT