EL CONSELL DE MALLORCA TREU UNA LÍNIA D’AJUDES PER ALS ARTESANS

208
L'artesania té un paper important en l'activitat pollencina.

El Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, ha tret una nova línia d’ajuda, perquè professionals de l’artesania puguin fer inversions i millorar la competitivitat de la seva activitat. El termini per accedir-hi, comença avui 21 de febrer i acaba el proper dilluns 14 de març.

Dotada amb 242.000 euros, es destina a professionals amb carta artesana en vigor o en procés d’obtenció, a empreses amb el document de qualificació artesanal (DQA) en vigor, i a associacions en què el 80 % d’associats tenguin una acreditació artesana. 

Per una banda, les ajudes serviran per millorar les aules, tallers de formació i espais de mostra, així com el procés de producció. Per tant, són subvencionables l’adquisició d’eines i maquinària, equipaments (inclosos els informàtics i els sistemes operatius sempre que estiguin destinats a l’exercici de l’activitat artesana) i carpes per a fires, i l’adaptació dels tallers a la normativa.

Per altra banda, les subvencionen tenen per objectiu també millorar la comercialització i venda del producte artesà. En aquest sentit, els professionals d’artesania es podran beneficiar dels ajuts per crear o modificar la seva pàgina web. Com que el Consell vol fomentar la comercialització digital entre el sector, la quantia màxima en cas que el web tengui passarel·la de pagament és de 4.000 euros. Si no compta amb venda directa, l’ajut per a la pàgina és de 2.500 euros.

PUBLICITAT

De fet, les associacions opten a un màxim de 6.000 euros, mentre que professionals autònoms i empreses poden demanar fins a 4.000 euros. 

Les actuacions s’han d’haver executat entre el 21 de setembre de 2021 i el 31 de juliol de 2022. Únicament serà subvencionable un únic projecte per persona beneficiària.

PUBLICITAT