EL CONSELL DE MALLORCA INICIA A POLLENÇA LA REFORESTACIÓ DE LES CARRETERRES

635

El departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca ha iniciat la reforestació dels entorns de les carreteres a Pollença. En el conjunt de Mallorca, tenen previst plantar 600 arbres a devers 70.000 metres quadrats de terrenys confrontats amb les carreteres que depenen del Departament. Aquesta actuació que s’ha iniciat aquests dies al solar de l’Hort Nou al municipi de Pollença acabarà el mes de març de 2022. I és que, a més de Pollença, altres municipis com Palma, Calvià, Sóller, Marratxí, Santa Maria, Binissalem, Alcúdia i Bunyola es beneficiaran d’aquesta campanya que duu a terme el Consell de Mallorca en col·laboració amb l’IMEDEA.

El Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell ha iniciat aquests dies un pla de reforestació i revegetació, que suposarà sembrar 600 arbres per cobrir vegetalment uns 70.000 metres quadrats de Mallorca. Amb una inversió de 0,85 euros per metre quadrats, el pla es traduirà en trenta-set actuacions a espais del Departament i s’hi plantaran espècies autòctones seleccionades segons criteris d’idoneïtat en col·laboració amb l’IMEDEA. Aquestes tasques es duran a terme entre aquest mes i el març de l’any que ve.

El conseller de Mobilitat i Infraestructures, Ivan Sevillano, emmarca aquesta actuació en els objectius que han estat la base de la gestió del Departament des del principi de la legislatura d’aconseguir una illa més equilibrada i sostenible, amb els efectes immediats no només en la protecció mediambiental del territori, sinó també en la salut i en el benestar de la ciutadania.

«Com ja se sap, fruit d’antigues expropiacions, el Departament disposa de molts terrenys confrontants a la xarxa viària integrats dins el domini públic de Carreteres. Aquests espais històricament podrien haver-se aprofitat per a altres usos i és el que feim ara, primer amb el pla d’implantació d’instal·lacions fotovoltaiques que anunciàrem la setmana passada i ara amb el pla de reforestació i revegetació. Era una pena continuar deixant en desús aquests entorns, podent emprar-los per a actuacions amb sensibilitat mediambiental i paisatgística. Com ja vàrem dir per a les fotovoltaiques, tornam a la naturalesa part del que li havíem pres, perquè es poden gestionar les carreteres amb més cura territorial», afirma Sevillano, que recorda el compromís amb el Pacte Verd Europeu, el gran objectiu del qual és transformar per aconseguir un futur sostenible.

PUBLICITAT

La reforestació en espais improductius i degradats comporta, entre altres qüestions, una protecció del sòl mitjançant la vegetació i contribueix, d’una banda, a la fixació de CO₂, que ajuda a reduir-ne la concentració a l’atmosfera, i, de l’altra, a la reducció de contaminants. L’anàlisi del Departament estima que s’absorbiran 500.000 quilograms de CO₂ durant la vida mínima d’aquestes espècies, l’equivalent a 3,5 milions de quilòmetres recorreguts per cotxes de combustió.

Com a millora afegida, aquest pla de reforestació ajudarà a esmorteir el nivell de renou prop de les carreteres, ja que els arbres actuaran com a barreres acústiques, a més de contribuir a la integració paisatgística i a millorar l’entorn visual.

Palma, Calvià, Sóller, Marratxí, Santa Maria, Binissalem, Alcúdia, Bunyola i Pollença són les zones en les quals es plantaran aquests 600 arbres. Les espècies triades, en col·laboració amb l’IMEDEA, són el pi blanc, el pi verd, l’alzina, l’olivera, el lledoner i el tamarell. 

«Aquesta actuació de reforestació coincideix amb l’any en què es compleix el desè aniversari de la declaració de la UNESCO de la serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, en la categoria de paisatge cultural. Aquesta declaració suposa el reconeixement internacional a l’equilibri durant segles entre l’acció de l’ésser humà i la naturalesa, amb el resultat que tots coneixem. Des del Departament de Mobilitat i Infraestructures, volem posar el nostre granet d’arena per transformar l’illa i una bona manera d’aconseguir-ho és reforestar els espais degradats i en desús de les carreteres», conclou Sevillano.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT