EL CONSELL DE MALLORCA AFIRMA QUE EL CAMÍ DE COVES BLANQUES ÉS DE TITULARITAT MUNICIPAL

539

El passat mes de gener el Consell de Mallorca va aprovar una subvenció de 15.000 euros per arreglar el camí de Coves Blanques de Cala Sant Vicenç i així ho vàrem publicar a Punt Informatiu. Amb la subvenció atorgada l’Ajuntament de Pollença el passat 13 d’abril, va treure la licitació un contracte d’obra menor, per arreglar els esbaldrecs del camí. Un projecte que sortia amb un pressupost inicial de 36.166,90 amb IVA inclòs.

D’altra banda, el batle de Pollença, Bartomeu Cifre, va declarar a un mitjà autonòmic: “Aquest camí, encara que no és públic, sí que té un valor etnològic i patrimonial molt important i per això hem pres la iniciativa d’arreglar”. D’altra banda, demanat per la titularitat del camí, Cifre va afirmar a Punt Informatiu Pollença, “està catalogat, que sigui públic no m’atrevesc a dir-ho”. Per tant, i atenent a aquestes declaracions, el Consell de Mallorca subvencionava a l’Ajuntament de Pollença perquè fes obre a un camí privat.

Davant els dubtes que despertava aquesta afirmació Xisco Mas, president de l’Associació de veïns de Cala Sant Vicenç va contactar amb el Consell de Mallorca per aclarir quina era la titularitat del camí. I la resposta va ser la següent:

“En resposta al vostre correu relatiu al Camí de Coves Blanques o dels presos (Cala Sant Vicenç – Pollença) vos faig avinent que l’Ajuntament de Pollença per Acord de Ple de dia 25 de setembre de 2008 (BOIB núm. 153, de 30-10.2008), va aprovar definitivament el Catàleg de Camins del terme municipal i va incloure entre d’altres, el Camí de coves Blanques, per tant d’acord amb la nova Llei 137/2018, de 28 de desembre de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca al tractar se d’un camí de titularitat municipal ha de ser l’ajuntament corresponent qui s’encarregui del seu manteniment”.

PUBLICITAT

Per tant, el Consell de Mallorca, deixa clar que el camí és de titularitat pública. Al següent enllaç es pot trobar la fitxa del camí de Coves Blanques (número 83) que apareix al Catàleg de Camins de Pollença:

Per tot això Xisco Mas ha declarat a Punt Informatiu que no s’explica el motiu pel qual el batle ha afirmat per una banda que el camí no és públic i perquè ha dit que és necessari el permís de la propietat per poder arreglar aquest camí tan transitat per excursionistes i amb tan alt valor històric.

Recordam que molt recentment, la finca de Coves Blanques ha estat adquirida per una de les fortunes més grans d’Europa, en mans dels germans britànics Reuben, com us contàrem a aquest article.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT