EL 1996, LES ILLES BALEARS FOREN LES PRIMERES EN IMPLANTAR L’112

El Govern de les illes Balears va presentar el balanç de les emergències gestionades a través de l’112 durant el 2020.