DIVENDRES SANT A LA PARRÒQUIA

Un Ofici religiós va suplir el Davallament del Calvari tan típic del Divendres Sant pollencí. El fotògraf i càmara Fernando Perianes en va retratar alguns instants d’aquesta reinventada Setmana Santa de 2021 en pandèmia. Avui i demà, continua l’activitat religiosa.