DILLUNS, PLE EXTRAORDINARI PER LA NECESSITAT D’APROVAR EL PRESSUPOST GENERAL

158

Aquest dilluns 21 de juny, a les 12 hores, a la Sala de Plens de l’ajuntament de Pollença, se celebrarà una sessió extraordinària “per la necessitat de disposar del pressupost general, així com la necessitat d’aprovar les bases de les subvencions dictaminades per la Comissió Informativa”, entre altres temes de caire econòmic.

La previsió és tractar sobre els següents assumptes:

1.- Expedient 2971/2021. Dictamen per a l’aprovació de les bases reguladores per a la concessió de cupons de consum per a la promoció i reactivació del comerç local del municipi de Pollença.

2.- Expedient 2932/2021. Dictamen per a l’aprovació de les bases reguladores d’ajudes econòmiques per a la reactivació de l’activitat econòmica en el municipi, a causa de la crisi provocada per la covid-19.

PUBLICITAT

3.-  Expedient 2220/2021. Dictamen per a l’aprovació del Conveni de col·laboració entre la Fundació Teatre Principal de Palma i l’Ajuntament de Pollença per a la cessió puntual d’espais i elements de producció, en matèria de promoció de la cultura i equipaments culturals.  

4.- Expedient 2005/2021. Dictamen per a la resolució de reclamacions i aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2021.

PUBLICITAT