DEVUIT DEMOLICIONS EN 5 ANYS PER PART DE L’ADT

510

Durant els darrers cinc anys, l’Agència de Defensa del Territori (ADT) ha executat devuit demolicions d’obres d’obres i usos il·legals al municipi de Pollença.

Tot i que no es troba entre els municipis on s’han executats més demolicions, les demolicions a Pollença van en increment. En aquest sentit, cal tenir en compta que fa 5 anys que Pollença es va adherir a l’ADT, mentre que municipis com Algaida o Marratxí, on més demolicions s’han executat, s’adheriren a l’Agència als inicis.

En el conjunt de Mallorca, des de principis de 2017 fins al primer semestre de 2021 s’han dut a terme 465 demolicions. En el primer semestre de 2021 se n’han executat 61. Des de l’any 2009 fins a l’any 2016, va ser el període de temps que menys execucions es varen dur a terme. En concret se’n varen executar 45.

Des de gener de 2018, a més a més, l’Agència té competència directa en sòl rústic protegit ANEI, ARIP i APT de Costes.

PUBLICITAT

El Ple del Consell de Mallorca va aprovar la Memòria d’activitat de l’ADT de l’any 2020, amb el vot favorable de tots els grups polítics que formen part de la institució.

L’Agència de Defensa del Territori té la finalitat d’exercir les competències insulars en matèria de protecció de la legalitat urbanística i les competències municipals en aquesta matèria que li cedeixin els ajuntaments, mitjançant els corresponents convenis de delegació.

A la presentació de la memòria es va destacar que durant l’any passat s’ha constatat que s’ha triplicat la col•laboració ciutadana amb l’ADT i també s’ha incrementat la coordinació amb altres entitats.

PUBLICITAT