DEL SOLAR DE CAN BACH A LES MILLORES TARIFARIES DEL TRANSPORT PÚBLIC

242

Aquests dies, l’enderrocament de la casa de l’Hort del camí del Puig s’ha justificat, en part, per intenció de l’equip de govern de l’ajuntament de Pollença de construir-hi una estació d’autobusos en aquell solar de can Bach.

No és estrany, per tant, que al Ple ordinari d’ahir, es reincorporàs l’esmena de la moció d’Unides Podem que feia referència a “mobilitzar les administracions compoetents, perquè tenguéssim una estació de busos a can Bach i un pàrquing dissuasori, entre altres equipaments” que havien retirat a proposta de l’equip de govern en la Comissió Informativa prèvia. A més a més, es va afegir també “la demanda d’una adequació per part de Carreteres dels accessos als terrenys”.

Des d’Unides Podem, agraeixen “les aportacions i el suport” del Consistori “per fer arribar aquestes demandes de millora allà on correspon”. És més, també valoren les esmenes proposades per gairebé tots els partits i que “hem intentat encaixar-ho tot, i certament han quedat molts d’acords, símptoma també que en principi hi ha una preocupació pel transport públic des del Municipi de Pollença”.

De fet, la moció d’Unides Podem amb l’objectiu d’introduir millores en el nou sistema tarifari i de funcionament del Transport de les illes Balears, es va aprovar per unanimitat.

PUBLICITAT

Sobre el solar de can Bach

Inicialment “la Moció presentada contemplava parlar de l’estació de bus i el pàrquing dissuassori a Can Bach. Es va modificar abans de la Comissió Informativa en el sentit de només deixar les demandes de millora pel sistema tarifari, ja que des d’Unides Podem Pollença es volia assegurar que la demanda d’estació de busos tingués suport i que no es posés en perill l’aprovació de la Moció. Finalment, se’ns va demanar que es tornés a incorporar la petició (vàrem recuperar l’acord inicial que havíem plantejat), afegint una petició també pel Departament de Carreteres i que s’havien de realitzar els tràmits urbanístics perinents. Així, l’acord aprovat és el següent:

7. L’Ajuntament de Pollença es posa a disposició del Consorci de Transport de les IB, a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge i en definitiva al Govern de les Illes Balears per avaluar la construcció d’una nova estació de busos a Pollença i un pàrquing dissuasori, sent candidat el terreny conegut com Can Bach, amb referència cadastral 07042A00100627. Així mateix sol·licita al Departament de Carreteres del Consell Insular de Mallorca que adeqüi accessos adients des de la carretera MA 2.200 al terreny de Can Bach. Tot això, previ realització dels tràmits urbanístics pertinents.

No se’ns ocorr millor manera de fomentar el transport públic (que dona compliment als ODS 11, ciutats i comunitats sostenibles i 13, accions pel clima) que incorporar millores al sistema de tarifes i transport del TIB, així com treballar per aconseguir infraestructures adequades i que facilitin l’ús a la ciutadania. Agraïm, de nou, l’esforç de tots els grups per haver permès que s’aprovi aquest acord / Moció.”

En diverses ocasions, Unides Podem Pollença s’ha interessat sobre aquesta infraestructura, ja que el Pla Insular de Serveis de Transport també ha suposat canvis en les línies i freqüències del transport al Municipi, i l’actual parada no ho pot assumir.

Així, al Ple ordinari de setembre de 2019, Unides Podem ja va demanar com com afectaria el canvi de línies a Pollença. La pregunta formulada deia així: “Què passaria si, finalment, el PAC es fes al lloc inicialment previst (Can Conill), amb la parada actual de bus? [Dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, Batle] i també, El nou Pla Insular de Transport, que té prevista la seva entrada en vigor el novembre 2020, Pollença (no el Port de Pollença), serà capçalera de línia, ajuntant-se a la parada de Pollença, com a mínim, les línies de Can Picafort, la línia 345 (Pollença-Cala Sant Vicen-Port de Pollença), la línia de Lluc i la 340 (direcció Palma i Inca). On es posaran tots aquests autobusos? S’ampliarà la que ara és l’actual parada principal del TIB del Carrer Cecili Metel, que pot quedar totalment desfasada i insuficient? [Dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, batle].

I el Batle va respondre que “ja es veuria com resoldre aquest futur problema i que de moment era difícil de respondre com poder fer una parada de bus en sòl rústic, tot i que qui havia d’escollir també era l’òrgan competent, que era la CAIB”.

Tres mesos després, a Ple ordinari de gener de 2020, Unides Podem va insistir en el tema: “Havent-se vist la necessitat de buscar una ubicació per una futura estació d’autobusos a Pollença, es contempla la possibilitat d’obrir un període de reunions amb els grups Municipals per estudiar tirar endavant la petició conjunta cap a la CAIB d’apostar que es faci aquesta infraestructura als terrenys de Can Bach, reclamant l’aplicació del Decret 1/2018? [Dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, Batle]

En aquest cas, el Batle va respondre que “el Decret 1/2018 no era d’aplicació però que si hi havia voluntat de fer una tramitació d’aquestes característiques, es podria fer una modificació puntual del planejament”.

El 2 de desembre de 2019, Unides Podem s’havia reunit amb el Batle “per parlar i debatre si can Bach, vist que no semblava s’hi podria ubicar el nou PAC de Pollença (aquest serà a Can Conill), es podria fer feina per situar-hi una estació de busos i un pàrquing dissuassori”.

Per tot plegat, des d’Unides Podem, “celebrem les passes que s’han anat donant per part de l’Ajuntament durant aquests últims mesos per aconseguir aquest objectiu que té diversos punts positius, com és dinamitzar un espai actualment paralitzat, poder comptar amb una estació de busos que pugui assumir l’increment de busos, poder-hi situar un pàrquing dissuassori que faciliti agafar el transport públic i adequar un nou accés al nucli urbà de Pollença (el qual també pot permetre millorar l’accessibilitat i seguretat per qui creua la carretera per pujar al Puig de Maria). Ens consten reunions amb el Consorci del Transport i amb el Departament de Carreteres, fets que són una bona senyal”.

Terrenys de Can Bach.

Unanimitat per millorar les tarifes del transport públic

L’Ajuntament Ple va aprovar per unanimitat la moció presentada per Unides Podem Pollença amb la intenció d’introduir millores en el nou sistema tarifari i de funcionament del Transport de les illes Balears.

Des d’Unides Podem, destaquen que “el nou sistema tarifari ha aportat canvis molt positus, com tarifes diverses, un sistema de punts que s’acumulen a mesura que es viatja, preus diferents segons perfils poblacionals (joves, família, gent gran…), i també una redistribució de les zones tarifàries”. Ara bé, per aquelles persones que usen el transport públic de manera esporàdica, “ha pujat bastant”, indica el regidor d’Unides Podem, Michael Muller.

De fet, a Pollença, els usuaris esporàdics s’han trobat “preus desorbitats com haver de pagar 4,5 euros per un bitllet senzill entre Pollença i el Port de Pollença, o 9 euros per anar des del Port de Pollença fins a Palma (7,5 euros des de Pollença, fent una anada i tornada per viatgers esporàdics sense targeta de fins a 18 euros!”. Per això, “és clau facilitar al màxim que la ciutadania, tot i que sigui usuària esporàdica del TIB, tengui les eines necessàries per evitar aquests preus i que pugui tenir la targeta moneder (esperem tornin a Pollença aviat a fer targetes com s’han fet aquests dies passats)”.

Fet i fet, a instàncies d’Unides Podem i amb el suport unànime de tots els partits polítics amb representació a l’ajuntament de Pollença, es va acordar:

1.  Sol·licitar a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge que ampliï els canals i campanyes de comunicació per tal que tots els usuaris coneguin els detalls del nou sistema tarifari establert a la xarxa TIB.

2. Demanar a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge que ampliï la xarxa de punts on poder realitzar l’emissió i renovació de la targeta Intermodal / moneder, implementar la targeta moneder virtual a través d’una app per mòbils i que es pugui sol·licitar la targeta de forma telemàtica per accelerar el procés i evitar aglomeracions i pèrdues de temps en coes.

3. Demanar al Govern de les Illes Balears que millori els sistemes per conèixer els preus del viatge i el saldo de les targetes tant a les estacions de tren com a la xarxa de busos.

4. Demanar al Govern de les Illes Balears que valori, una vegada s’hagi consolidat el sistema tarifari recentment implantant (màxim en el termini d’1 any), l’impacte que ha tengut sobre el nombre d’usuaris i la seva satisfacció, plantejant, si fos necessari, canvis en aquest sistema per tal que serveixi per a l’impuls de la mobilitat sostenible i l’ús del transport públic i avaluant les avantatges i desavantatges en relació al sistema anterior d’abonaments T-20 o T-40.

5. Instar a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, una vegada valorat l’impacte esmentat al punt anterior, a la revisió general del nou sistema tarifari amb l’objectiu de continuar millorant i potenciant el transport públic, estudiant i millorant les freqüències i línies on sigui necessari i valorant urgentment tarifes que no discriminin els usuaris que menys utilitzen el transport públic.

6. Instar a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge a recuperar el bus llançadora Pollença – Sa Pobla perquè la ciutadania de Pollença tingui l’opció d’enllaçar el bus amb els horaris del tren de Sa Pobla.

8. S’establirà una ajuda directa als usuaris dels Serveis Socials municipals que ho requereixin, per a que puguin recarregar la targeta moneder sense que computi en el total d’ajudes rebudes i sempre que estigui plasmat en un pla de feina.

PUBLICITAT
PUBLICITAT