DE LES 137 CONSTRUCCIONS IL·LEGALS EN SÒL RÚSTIC DEMOLIDES A MALLORCA EL 2021, QUATRE EREN A POLLENÇA

430

Durant el 2021 s’han executat 137 demolicions de construccions il·legals en el sòl rústic de Mallorca de les quals quatre eren a Pollença. Això situa Pollença, entre els municipis amb major nombre de demolicions per darrere d’Algaida, Marratxí, Felanitx, Montuïri, Selva i Artà.

En el 93 per cent dels casos l’Agència de Defensa del Territori (ADT) ha generat 2,5 milions d’euros als Ajuntaments en concepte de taxes i imposts de construccions

L’activitat de l’ADT al 2021 ha provocat 137 demolicions de construccions il·legals en sòl rústic, el nombre més gran anual de demolicions executades fins ara. L’anterior xifra més elevada va ser l’any 2019 que varen ser 124.

En els darrers 5 anys s’han dut a terme 541 demolicions a tota l’illa de Mallorca. El 93 per cent de les quals s’han pogut acollir a les reduccions de la sanció que estableix la llei, perquè han estat executades pels propietaris dins el termini voluntari per fer-ho.

PUBLICITAT

La majoria dels municipis on s’han executat més demolicions continuen sent els que varen delegar les seves competències a l’ADT en el moment de la seva creació l’any 2009, és a dir els ajuntaments d’Algaida, Marratxí, Montuïri, ja que han sumat més expedients tramitats al llarg d’aquests dotze anys.

Cal remarcar que l’activitat de l’Agència ha provocat també la presentació de 150 projectes d’obra de legalització o de restabliment a l’estat anterior durant el 2021, que sumen un total de 759 projectes en els darrers 5 anys (2017/2021). El que ha generat per als ajuntaments de Mallorca uns ingressos aproximats de 2,5 milions d’euros en concepte de taxes i impost de construccions. Es tracta projectes que no s’haurien presentat sense la intervenció de l’Agència perquè els propietaris pretenien dur a terme les obres de forma il·legal sense informar a les administracions.

L’Agència de Defensa del Territori continua la seva feina que contribueix a la protecció del territori i el paisatge, fent complir les normes urbanístiques i territorials vigents en cada moment. Al mateix temps, l’execució de les obres de restabliment que provoca l’ADT dóna feina al sector de la construcció i genera nous ingressos per als ajuntaments de Mallorca.

PUBLICITAT