CRÍTIQUES PER L’ESTAT D’ABANDONAMENT DE LA PLAÇA JOAN CERDÀ

Abandonament total a la plaça Joan Cerdà, a la primera línia del Moll: ni neteja, ni manteniment ni res de res.