CONVOQUEN EL SORTEIG DELS PERSONATGES HISTÒRICS DE LA PATRONA 2022

411
La processó de la Patrona de 2008.

Els organitzadors de la processó de la Patrona, quan surten els personatges històrics de Pollença representats per a infants, han convocat el sorteig que se celebrarà el divendres 27 de maig, a les 20’30 hores, a la Sagristia (carreró del Vent). Per tant, aquells infants, siguin nins o nines, que estiguin interessats en representar la Mare de déu dels Àngels, els Angelets, en Joan Mas, els bisbes Cànaves i Desbach, Costa i Llobera, el capellanet d’Honor, Sor Elisabet Cifre de Colonya, la Mare Alberta, les Dones de Can Salas o l’Ajuntament Vella, s’han de personar al carreró del Vent, el dia i l’hora indicats.

Cada personatge ha de complir unes normes relacionades bàsicament en l’estatura. Ara bé, la Mare de Déu dels Àngels, a més de fer entorn 1’45 metres d’alçada, ha de dur els cabells llargs. Els angelets han de tenir tres o quatre anys i presentar-se en parella, tan se val si són nins o nines. La resta de personatges només han de fer una mida aproximada: 1’35 metres per a Joan Mas; 1’50 metres per a l’arquebisbe Rull; 1’40 metres per als bisbe Cànaves i bisbe Desbach; 1’25 metres per a Costa i Llobera; 1 metre per al capellanet d’Honor; 1’50 metres per a Sor Elisabet Cifre de Colonya; 1’30 metres per a la Mare Alberta, 1’55 metres per a les tres dones de Can Sales i entre 1’25 i 1’45 per a l’Ajuntament Vella, tant senyors com pagesos.

Totes aquestes mides són aproximades, o sigui que els infants poden fer entre cinc centímetres més o cinc centímetres manco de l’indicat.

Una vegada assignats els personatges, els donaran les normes referents als complements de vestimenta i calçat que han de dur per a la processó de la Patrona, així com també els horaris a seguir per vestir-se.

PUBLICITAT
PUBLICITAT