CONVOCAT UN PLE EXTRAORDINARI PER AVUI

L’ajuntament de Pollença celebra avui capvespre sessió plenària amb caràcter extraordinari.