Continua la caiguda de l’atur tant a Pollença com a les Balears

Mai tantes persones han estat fent feina a les Balears