CONFERÈNCIA D’ANTONI DOMINGO SOBRE LA FAMÍLIA ALCUDIENCA DE COSTA I LLOBERA

L’arquitecte i investigador Antoni Domingo parlarà sobre “Alcúdia, pàtria petita d’en Costa, també…!”, en una conferència organitzada pel Rotary Club Pollença.