CONCORREGUDES ELECCIONS PER ALS MOROS I CRISTIANS

4234

Les eleccions per als càrrecs de Moros i Cristians es presenten concorregudes per mor de la quantitat de candidats que es presenten tant a Joan Mas (9 candidats) com a Dragut, Lloctinent i Abanderat (6 candidatures), i a L’Ajuntament Vella (5 candidatures).
Les candidatures són aquestes:

JOAN MAS
– Joan Antoni Ferragut Cerdà
– Daniel Rueda Muñoz
– Joan Andreu Morro Aguilar
– Joan Vanrell Estrany
– Rafel Càrdenas Fiol “de l’Armeria”
– Josep Seguí “Balater”
– Joan March Frontera
– Joan Rafel Covas Mariano
– Joan Criado Rebassa

DRAGUT, LLOCTINENT I ABANDERAT
– Tomeu Cànaves Cladera “Anguiler”, Mateu Moragues Provenzal i Kiko Cànaves Amengual “Suavet”
– Joan Capó Vila, Mateu Capó Mayol i Joan Carles Vila Cifre
– Manuel López Chacón, Manuel García Farelo “Farelo” i Miquel Capllonch Vilanova “Moret”
– Pedro Grau Cànaves “Cocorroi”, Jeroni Ignaci Serra i Miquel Cerdà Torandell
– Xisco Sànchez Amer, Joan Simó Palou “Saki” i Pere Plomer Bennàssar “Moi”
– Guillem Company Villalonga “Compi”, Josep Cerdà Pons “Po” i Martí Cerdà Mesquida “Karate”

L’AJUNTAMENT VELLA
– Miquel Àngel Albis Vives, Bartomeu Villalonga Bauzà, Bartomeu Villareal Polar i Garbiel March Simó “Sucrer”
– Bernat Colomar Colomar, Juan Alegre Marmol, Joan Cladera Cerdà i Joan Palou Seguí
– Pep Albertí, Pere Guillem Cifre, Mateu Bibiloni i Pep Vallori
– Sebastià Crespí Cifre, Càndido Chacón Moreno, Esteve Bennàssar Llitrà i Joan Llompart Pascual
– Pedro Bauzà March, Biel Perelló Cànaves, Miquel Grau Mayol i Miquel Àngel Capó Cifre

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT