COMENÇA LA CAMPANYA DE VACUNACIÓ PER LA LLENGUA BLAVA

139

Avui 12 de juliol es començaran a vacunar la totalitat de les ovelles (208.000) i vaques (22.500) de les Illes Balears a causa del focus de llengua blava, que va començar el 23 de juny a Pollença. El divendres arribaren 500.000 vacunes a la conselleria d’Agricultura procedents de la Junta d’Extremadura. Les primeres explotacions on s’aplicaran les vacunes seran aquelles on s’hagin detectat animals afectats per la malaltia, gairebé totes al terme de Pollença.

Es vacunaran tots els animals inscrits en el cens ramader per part dels veterinaris de les Associacions de Defensa Sanitària (ADS). La resta dels animals seran vacunats pels veterinaris contractats per la Conselleria. Es preveu que es vacunin a la tardor tots els caps de bestiar estiguin vacunats.

La campanya de vacunació comença avui a Pollença
El Servei de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA), ens que depèn de la Conselleria, s’ha fet càrrec de la logística del trasllat i emmagatzematge dels vaccins, que s’han de conservar a una temperatura d’entre 2 i 8 graus. Foto: Caib

La Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural ha habilitat un espai al web de la Conselleria amb la informació d’aquest brot i d’aquesta malaltia, que afecta els remugants i que és de declaració obligatòria. Per això, al web s’hi pot trobar, entre d’altres, el formulari de sospita de malaltia. Els titulars d’explotacions que detectin ovins i bovins a la seva explotació amb simptomatologia compatible (animals abatuts, salivació excessiva, llengua inflada de color blau, coixesa, dificultat respiratòria, etc.) poden comunicar la sospita d’aquesta malaltia a l’oficina comarcal corresponent.

PUBLICITAT
PUBLICITAT