COM  ACONSEGUIR  UNA  LLAR  AUTOSUFICIENT

173

Decoracion2.com – AMIC

L’objectiu de tenir una llar autosuficient és guanyar independència, generar la seva pròpia energia i minimitzar al màxim la despesa energètica.

Entre els principals avantatges hi ha l’estalvi energètic, el baix impacte mediambiental, i la durabilitat més gran en comptar amb materials de bona qualitat. Però, com aconseguir-ho?

Una de les mesures per a obtenir una llar autosuficient és instal·lar plaques solars fotovoltaiques, que generen electricitat durant les hores de llum solar, que es pot aconseguir de manera instantània o emmagatzemar en acumuladors. S’instal·len en els sostres dels habitatges unifamiliars i edificis comunitaris. Una altra alternativa són les plaques solars tèrmiques que aprofiten la radiació solar a través de l’escalfament de l’aigua. Aquestes tecnologies requereixen poc manteniment.

PUBLICITAT

Una altra mesura és fer una bona gestió de l’aigua. Una excel·lent opció és aprofitar l’aigua de pluja que es recull en la coberta de l’edifici i es canalitza fins a un dipòsit. Cal depurar-la per a consumir-la i utilitzar-la per a cuinar. També hi ha mesures d’estalvi d’aigua, com omplir el rentavaixella abans de posar-lo, o donar-se una dutxa en comptes d’un bany…

Més mesures:

Les bombetes de baix consum són més eficients.

Les bombetes Led poden estalviar fins a un 85%, aportant un estalvi energètic i econòmic per la seva llarga vida útil.

Fer servir calderes de biomassa en els mesos més freds és una altra mesura. El combustible que empren aquestes calderes és d’origen vegetal (pèl·lets, residus forestals). És un combustible inesgotable que beneficia al medi ambient i neteja els boscos.

Un factor important per a aconseguir una llar autosuficient és comptar amb un bon aïllament tant en finestres i portes per a evitar pèrdues innecessàries de calor. Finalment, conrear el teu menjar i gestiona els residus. Existeixen espècies que són fàcils de conrear com els tomàquets, cebes, pastanagues, espinacs, plantes aromàtiques. No és necessari un gran esforç per a conrear-les i ocupen poc espai.

És important gestionar adequadament els residus, reciclant materials, envasos, etc. Amb les deixalles orgàniques pots obtenir compostos per a alimentar l’hort.

PUBLICITAT