ELS COLORS A LA TOPONÍMIA POLLENCINA

215
Foto Hans Moneheim.

Una branca de la Toponímia és la cromotoponímia, que associa les característiques físiques del terreny amb el color que presenta degut a la vegetació, a la composició geològica o a l’acció del home i que identifica un lloc amb el seu contorn.

Presentam ara un llistat de topònims, ubicats dins el terme municipal de Pollença, amb nom de color.

BLAU

El Gorg Blau, dins la vall de Ternelles i que dona nom a un torrent, un alzinar, un pinar i a un enrocador de cabres. La Cova Blava, també anomenada del Vell Marí, i que es troba a la banda dreta de cala Bóquer. I Can Seda Blava, nom d’una finca rústica que l’any 1791 afrontava amb el camí de Morell.

GROC

Puig de can Groc, a la serra de la Font, entre les valls de Ternelles i de Cuixac.
Ca na Groga o castell de na Groga, dins Ternelles. I Can Groc Pont o rafal d’en Groc, al terme d’Almadrava i documentat entre 1657 i 1818.

PUBLICITAT

VERD

Cova de la Mata Verda (a Síller), balma del Verdet Sant (a Can Bosc), cova de l’Alba Verda (al pla de Coves Blanques, a Sant Vicenç), el Cingle Verd (hi ha un a la costa d’Ariant i altre a la cara nord del puig del Ca), els Cingles Verds (a la península de Formentor, entre la Punta d’en Tomàs i els Puats.)

ROIG O VERMELL

El Penyal Roig,anomenat també puig Roig, Punta Roja o Penya Roja (entre el Morral, la vall de Bóquer i el Bosquet); un altre Penyal Roig se situa entre el pas dels Pescadors i el pla de les Coves Blanques; i també un Penyal Roig, més conegut com el Vermell, a la vessant sud del Puig de Maria.

Canal del Pinyol Roig, can Roig de n’Eixartell (prop del poliesportiu i que dóna nom igualment al pujol i a la solaneta de can Roig), can Roig Pelut (a l’inici del camí de can Daniel), camp d’en Roig o el Camp Roig (documentat, al manco, entre 1470 i 1742), can Roig o rafal d’en Roig (a la vall de Mastaguera). Altres topònims similars serien can Roig o Fartàritx d’en Roig, can Roig o les Tanquetes (també a la zona de Mastaguera), pont i torrent de can Roig (fa partió amb el terme municipal d’Alcúdia), i can Sureda d’en Roig (a la vall de ca n’Eixartell). L’ Enfront Roig (situat a la península de Formentor, entre la Punta del Vent i la cova de les Arcades), el Rojal (documentat el 1657, prop del Pontarró) i la Rojal (al Munt de Blat, entre el Caló i Cova en Borges). Podem continuar amb la Penya Roja (a Pedruixella Gran), la font Roja (propera a la Torre d’Ariant) i com a cova Roja en tenim dues, una a un penya-segat situat al comellar del Mal Torrent de Maçana, i altra, submarina, a Sant Vicenç.

L’antic topònim Alqueria Roja, anterior a l’any 1300, va donar nom a l’actual can Cama-roja. I com a can Barba-roja tenim dos propietats rústiques situades, respectivament, a la vall de Mastaguera i als costers del Puig.De color “vermell” tenim diversos llocs orogràfics com ara La Penya Vermella o el penyal Vermell (serra de Cornavaques), Penyes Vermelles (entre la penya del Migdia i el puig de l’Esbaldregat). Així mateix, el puig de la Pinya o puig del cap de Formentor era conegut antigament com a “pico Vermell”. I a més del Vermell ja citat i situat al puig de Maria, tenim un altre Vermell a La Galera, a la part de Cala Estremer, just devora l’Enfront. Hem documentat dos can Vermell, un al terme de Santuïri i l’altre al de Bóquer. I també dues ca na Vermella (a Santuïri i a Mastaguera, respectivament). I una cova Vermella, entre cala Murta i cala en Gossalba.

BLANC

D’aquest color també tenim un parell de topònims, com ara tres indrets amb el nom “Penyal Blanc” (a la Malè d’Ariant, a la Serra de la Coma i prop de la penya Mascorda, respectivament), els Penyals Blancs (a Cala Castell), la Roca Blanca (entre el puig Fumat i el pla de les Basses, a la península de Formentor), Na Blanca (puig i avenc que es troba darrera l’hotel Formentor), la cova Blanca (vora el camí vell al far de Formentor), la cova de la Dama Blanca (a Síller), el sementer la Blanca Nova a Llenaira i la punta Blanca (entre el Maressar d’Ariant i el racó d’en Martorell), a més de l’engolidor de Punta Blanca, a Coves Blanques.

Tanmateix, hi ha propietats rústiques que podem afegir a aquest apartat. Per exemple, can Pep Blanc,o simplement, can Blanc a Cuixac, ca na Blanca (prop del crever de la Punta). Tenim un can Blanco entre can Pou, can Xotí i ca n’Avinent i altre homònim al camí de cal Romà, i l’Alqueria Blanca és l’antic nom d’un terme d’Ariant.

El topònim “el Blanquer” ho podem trobar com a sementer a Pedruixella Gran, a Fartàritx del Racó, a can Bosc, i a la possessió de Llenaira; i com accident costaner a cala Castell i a cala Bóquer. I també dóna nom a dos fonts situades en els indrets anteriors. Així mateix, s’anomena d’aquesta manera un torrent que, junt amb el de la Parra i el de l’Hort, formen el salt del Molinet.

I “Coves Blanques” és el nom de lloc que rep un camí, un pas, un pla, una punta i uns túnels que se situen al marge esquerre de Cala Sant Vicenç. Finalment, hi ha una cova anomenada del Blanquet, a Formentor, entre el coll de l’Homo i el Pal.
NEGRE: A Cala Sant Vicenç s’hi troba un indret a la costa anomenat la Punta Negra (Entre Cagaloves i la Ferradura) i que dóna nom a un carrer de dita entitat de població. Altra Punta Negra està present en la zona compresa entre el Cap de Formentor i Cap de Catalunya, i més concretament entre la Punta dels Ocells i el Mig Quintar.

ALTRES CROMOTOPÒNIMS

Podem afegir altres cromotopònims com ara El Canal Negre, amb el seu torrent (a Cornavaques), el Penyal Negre ( a la serra de la Coma i contraposat al Penyal Blanc), un parell de Coves Negres (una al Cap de Catalunya, altre al Pla de les Basses de Formentor, i una tercera prop de la partió amb can Vela Gran), els Clots de les Pedres Negres ( a Ternelles), la cova de la Boca Negra (a la serra del Cavall Bernat) o la balma de la Cosa Negra, a l’Arboçar.

Pel que fa a les propietats rústiques podríem citar cal Culnegra, entre Colonya i Can Sucrer, i can Culnegre, prop dels molins de l’Almadrava. I la Pera Negra, al lloc de Cubelles (l’Horta), al segle XVI.

I per acabar, a més de la cova Rosa (a Bóquer, al Penyal Roig), inclouríem el puig Fumat o el puig, cova i paret de l’Almangre.

Juan M. Torres Velasco
jmtorres953@msn.com

 

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT