COLONYA CELEBRA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA

148
Imatge de l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària que Colonya celebrà al Claustre de Sant Domingo.

El passat divendres 11 de juny, Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença, va celebrar Assemblea General Ordinària i Extraordinària. Un any més i per complir les restriccions sanitàries vigents, les reunions es varen dur a terme al Claustre de Sant Domingo de Pollença.

Durant l’Assemblea General Ordinària, es donà  compte del que ha estat l’exercici de 2020, marcat per la  pandèmia de la covid-19. Durant aquest exercici, Colonya ha estat especialment al costat dels seus clients, amb  creixements tant dels dipòsits de clients com del crèdit a la clientela. Així ha donat servei especialment als que s’han vist  més afectats per la pandèmia i ha continuat amb la seva tasca de dinamització cultural i social a través de la Fundació  Guillem Cifre de Colonya.

Cal destacar que, en el capítol de l’Obra Social de l’Entitat, s’aprovà destinar-hi 657 mil euros  per a 2021, que aniran a projectes culturals, d’esport de  base i escolar, educatius, socials i assistencials de les  nostres Illes. 

Pel que fa a la reunió de l’Assemblea General Extraordinària, es procedí a la renovació parcial dels Òrgans de Govern de  l’Entitat.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT