COL·LEGI “COSTA I LLOBERA” 1942

1025
Fotografia cedida per Llorenç Cortès "Bibí".

Gràcies a Joan Tomàs Vila va ser possible identificar totes i cada una de les persones que apareixen en aquesta fotografia i, a més a més, datar la promoció a què correspon aquest grup d’alumnes i de professors del col·legi, aleshores, Costa i Llobera, encara que popularment conegut com a l’Institut.

Dit això, què més es pot afegir? El llistat d’alumnes, professors i altres càrrecs d’aquesta institució pollencina, que l’any 1942 es retrataren al pati de l’edifici de Colonya, on generacions i generacions de pollencins cursaren el batxiller.

1.- Manolo Barceló Obach. 2.- Josep Cerdà Vives. 3.- Jaume Vicens Cerdà. 4.- Mateu Llobera Bauçà. 5.- Fernando Barceló Obach. 6.- Joan Vives Cerdà. 7.- Andreu Martínez Bauzà. 8.- Joan Tomàs Vila. 9.- Joan Morro Llobera. 10.- Joan Martínez Bauzà. 11.- Jaume Mir Cerdà. 12.- Joan Coll Serra. 13.- Antoni Seguí. 14.- Pedro Ig. Cànaves, prefecte. 15.- Jaume Bauzà Amengual “Panada”. 16.- Ramon Rabassa Ensenyat. 17.- D. Francesc Bonnín Cortès “de Correus”, professor. 18.- Miquel Llobera Vicens. 19.- Àngel Morado Gómez, professor. 20.- José Zaragoza Manresa. 21.- Bartomeu Torres Gost, director. 22.- Martí Cànaves Martínez. 23.- Lluís Oliver Capó, professor. 24.- Pere Antoni Ferrer, d’Alcúdia. 25.- Damià Cerdà Juan, professor. 26.- Pedro Crespí Amengual. 27.- Joan Bauçà. 28.- Antoni Carbonell Bosch. 29.- Ramon Cifre Cifre, professor. 30.- Miquel Llaneres. 31.- Paco Morado Bibiloni. 32.- Antoni Palou. 33.- Pedro Barceló Obach. 34.- Josep Melià. 35.- Pedro Vadell Capó. 36.- Joan Villalonga. 37.- J. Horrach. 38.- Antoni “Miquelet”. 39.- Jaume Tornila. 40.- Rafel Salas Llompart, “Sergent”. 41.- Miquel Bauçà Plomer. 42.- Francisca. 43.- Rosa Cerdà Juan. 44.- Maria Vives Rotger. 45.- Francisca Bisbal Vanrell. 46.- Catalina Cànaves Martínez. 47.- Maria Salvà, professora. 48.- Jerònia Torrens. 49.- Joana Orell Bauçà. 50.- Agustina Bota. 51.- Maria Martorell Palou, “de la Casa de la Vila”. 52.- Pedro Ros. 53.- Maria Vives Salas. 54.- Antònia Bauzà Plomer. 55.- Aina Torrandell. 56.- Lita Llaneres. 57.- Margalida Torrens. 58.- Maria Cànaves Martínez. 59.- Joan Cifre.

Fotografia cedida per Llobrenç Cortès “Bibí”.
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT