CINEMA AL CLUB: EL AGENTE TOPO

Amb el mes de maig, el Club Pollença va recuperar els dijous de cinema. Demà, es projecta “El agente topo” i els propers dijous, “El olvido que seremos” i “First cow”.