CAU LA POPULARITAT DE POLLENÇA A LA XARXA A CAUSA DE LA PANDÈMIA

412
Evolució de les cerques del terme "pollensa" a la xarxa els darrers 5 anys

Internet no és un món paral·lel al real, sinó que els dos interactuen contínuament i el que passa a un és un reflex de l’altre. El que passa al món real ho analitzam mitjançant enquestes telefòniques i recollint dades de diferents administracions, com padrons municipals, Seguretat Social, hisenda, etc. Moltes d’aquestes dades es poden trobar a la web d’IBESTAT (en l’àmbit de les Balears) o a l’INE (en l’àmbit de l’estat espanyol).

Però a internet tot passa per un sol lloc, Google. I el que passa a Google, com hem dit, és una conseqüència del que succeeix al món real, i al contrari, el que passa a Google repercuteix en el dia a dia del comú dels mortals. Hi ha una dita recurrent que diu “el que no es troba a Google, no existeix”, i en certa manera és així.

De totes les eines que hi ha per analitzar el que passa a la xarxa, n’hi ha una especialment interessant, que permet mesurar l’interès que existeix per un terme al llarg del temps i en diferents països i ciutats del món. Es diu Google Trends i l’hem usada per saber una mica més sobre Pollença. Cal tenir en compte, però, que les dades oferides són relatives i mostren l’evolució de les cerques, no el nombre total de cerques efectuades.

Pollença o Pollensa

Tot i que oficialment el nom del municipi s’escriu amb ç, malauradament té més popularitat la s. Els motius són diversos. Per una banda hi ha molts teclats, com els anglosaxons, que no tenen la ç, i per escriure-la s’ha d’usar una combinació de tecles. L’altre motiu és que en altres idiomes el fonema [s] l’escriuen amb el caràcter s.

PUBLICITAT
Comparació de les cerques que ha tingut el terme pollença (en blau) i pollensa (en vermell) a Google el darrer any a tot el mon.
Si acotam la comparativa a Espanya veurem que la diferencia es redueix a lleugerament, però pollensa amb s continua sent la cerca més popular.

En quin moment de l’any és més cercat el terme “Pollensa”

Popularitat del terme “pollensa” al cercador Google els darrers 10 anys arreu del món

Si pegam una ullada als moments en què el terme “pollensa” s’ha cercat més a Google podrem comprovar que es repeteix un patró. Tots els pics de la gràfica corresponen sempre als mesos d’agost, i els mesos de gener es produeix un petit repunt. D’altra banda els punts més baixos de la gràfica, sempre corresponen al mes de desembre.

Però, el més curiós és veure el que passa quan arribam a l’any 2020. Si bé el mes de gener és va produir com cada any un augment de l’interès, al mes d’abril aquest interès va baixar als mínims, coincidint amb el punt més àlgid de la pandèmia. El mes d’agost del 2020, tot i que es va produir un nou repunt, no arribà ni a la meitat del d’altres anys.

Popularitat del terme “pollensa” al cercador Google els darrers 10 anys a Espanya

Si restringim la cerca a Espanya, podem comprovar com, fins al 2019 l’interès pel municipi va anar en augment, i el 2020 és produeix un descens en picat d’aquest interès.

On és més popular Pollença

Google Trends també ens permet veure a quines regions o ciutats del món és més popular “Pollença”. Cal tenir en compte que un valor més alt suposa una proporció més elevada les consultes, però no un nombre absolut de consultes més elevat. D’aquesta manera, un país molt petit on el 80% de les consultes contingui el terme “pollensa” obtindrà aproximadament el doble de puntuació que un país molt gran on només el 40% de les consultes contingui la paraula “pollensa”.

Aquesta llista mostra la popularitat que ha tingut el terme a “pollensa” als diferents països del món. Agafant com a referència Espanya, on el terme té la popularitat màxima, ens trobam que el següent país on és més popular el terme és el Regne Unit, lloc d’on ve el gruix del turisme del municipi. En el següent lloc hi ha Sant Helena, una illa en mig de l’Atlàntic de devers 4.500 habitants i que forma part dels territoris britànics d’ultramar. Pot ser aquesta poca població i uns pocs habitants interessats en Pollença, l’han situada en els primers llocs de la llista. És curiós el cas d’Alemanya que no es troba fins a la posició 11, tot i que si repetim la cerca amb el terme “mallorca”, Alemanya és el primer país interessat.

Aquest és només un petit exemple de com l’eina Google Trends ens pot servir com a eina per analitzar l’interès que desperta el municipi a la xarxa. Però es poden obtenir moltes més dades interessants, per la qual cosa convidam als lectors que entrin a aquesta web i provin de jugar una mica amb les paraules i els termes.

PUBLICITAT