CAPVESPRES DE MÚSICA I MANTA ALS SAGRATS CORS

La Fundació Cors Oberts organitza concerts solidaris. El primer és aquest diumenge 11 d’octubre.
I informa sobre el projecte Rasper 2.0