CAPVESPRE DE TOROS, POLLENÇA 1922

Qui hi havia a la llotja de la presidència en aquella cursa de braus de 1922?