AÜR! VERSOS DE L’ANTIGOR, UN PIONER APLEC DE GLOSES

197
Portada d'Aür! Versos de l'antigor, cançons llobarderes recopilades per Mossèn Clar.

Aúr! Versos de l’antigor. Cançons llombarderes recopilades per Mn. Clar és un pioner aplec de gloses, de fet, molt possiblement és el primer recull de cançons conegut de les Balears, pel fet que els seus inicis es poden situar cap al final del segle XIX.

El salvament d’aquest patrimoni cultural, gràcies a un dels més actius col·laboradors de Mossèn Alcover, és una gesta que, a més de dignificar el nom de la petita població des Llombards, omple d’orgull els responsables de l’edició, Cosme Adrover i Sebastià A. Adrover.

Aür! Versos de l’antigor. Cançons llombarderes recopilades per Mn. Clar és el número 40 de la col·lecció Els Fiters, que El Gall Editor dedica a l’assaig. L’edició ha anat a cura de Cosme Aguiló i Sebastià A. Adrover Vicens, té 243 pàgies i està a la venda per 25 euros.

Cosme Aguiló (Santanyí, 1950). És hoteler i autor de nombrosos treballs sobre toponímia de les illes Balears. Des de 2006 és membre corresponent de l’Institut d’Estudis Catalans. El 2007 es va doctorar en filologia catalana per la Universitat de les Illes Balears amb la tesi La toponímia de Santanyí i ses Salines, actualment encara inèdita. Juntament amb el santanyiner Antoni Mestre, va publicar el 2017 l’Atles ornitonímic de les illes Balears, una obra que recull uns mil nou-cents noms d’aucells de les Illes, repartits entre prop de cent cinquanta espècies.

PUBLICITAT

El seu camp d’acció principal és l’estudi dels noms de lloc, però també s’ha interessat per l’arqueologia, l’arquitectura popular, la rondallística, el món dels bolets i moltes altres coses. Les ganes de conèixer l’origen de les coses li roseguen l’enteniment sense aturall.

Sebastià A. Adrover (Santanyí, 1972). Estudià Magisteri a Palma i s’especialitzà en filologia anglesa (1994). L’any 2000 realitzà el Curs d’Especialista en Arxivística per a Suport a la Investigació. De llavors ençà, ha centrat la seva tasca com a investigador en l’estudi de la biografia de mossèn Miquel Clar i Vila, que ha difós en revistes especialitzades com ara Randa. Ha publicat Son afectíssim Antoni M. Alcover Prevere. Epistolari entre Mn. Alcover i Mn. Clar (2005); Som Miquel Clar, Pvre. Epistolari amb Mn. Alcover, amb altres personatges destacats de la seva època i papers personals (2014); El Gran Golafre. Epistolari, ficció històrica, humor i sàtira segons Mn. Miquel Clar (2018) i 9. Diari de l’expedició santanyinera al voltant de Mallorca, 1899 (2019).

Fragment de «el cançoner»

En la doble transcripció de les cançons (la primera ajustada a la normativa i la segona a l’original) mantenim estrictament la numeració de l’original, amb les seves repeticions i mancances. Si escau, feim anotacions al peu de cadascuna. Ho indicam, si hem trobat la cançó en alguna publicació anterior a la nostra, ja sigui de manera idèntica o mitjançant alguna variant. En referència a això cal que diguem que hem cercat afinitats de manera exhaustiva en les recopilacions de Lladó i Ferragut (1959), de Moll (1934) i de Veny (2007), però només ho hem fet superficialment en les de Ginard Bauçà (1966-1975) i en les de Gili i Ferrer (1994-1997).

1

En el món hi ha vuit vents
que estan posats del Senyor.
Ja m’ho va dir un pastor,
que es cavall més corredor
del món és es pensament.

(En el món hey ha vuit vens
Q’estan posats del Señor
Ya mo va di un pastor
Q’es cavall més corredó
Del món és es pensemens.)

2

Bon Jesuset, jo som vostra,
amb Vós vull viure i morir,
Vós derramàreu per mi
sa sang preciosa vostra.

(Bon Jesuset jo son vostre
En vós vuy viure y murí
Vós derremàreu per mi
Se sanc presiosa vostre.)

3

Mariner, tu que pretens
d’esser tan bon glosador,
me vols fer una cançó
que s’anomèn es vuit vents?

(Meriné tu que pretens
D’esè tan bon glosedó
Me vols fe une quensó
Que s’anomèn es vuit vens.)
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT