ATUR: POLLENÇA REGISTRA EL MILLOR FINAL D’ANY DE LA HISTORIA

253
Comparativa de l'atur a Pollença els mesos de desembre dels darrers anys, segons dades del SOIB

A final d’any 2021, a Pollença només hi havia 700 persones a l’atur, la xifra més baixa d’ençà que hi ha registre del nombre d’aturats per municipis (2005). Aquesta dada suposa una millora del 33 per cent respecte del mes de desembre de l’any passat.

Mitjana anual de persones a l’atur dels darrers anys, segons dades del SOIB

D’altra banda, si feim la mitjana del nombre d’aturats durant els 12 mesos de l’any, la xifra no es tan excepcional, ja que per trobar un nombre d’aturats tan elevat ens hauríem de remuntar a l’any 2013. Això s’explica per les males dades registrades durant els primers mesos de l’any degut a una temporada turística pèssima el 2020 i a d’incertesa amb la qual es va començar una temporada que va arrancar més tard que un any pre-pandèmic.

Nombre d’afiliats a la Seguretat Social a les Illes Balears els mesos de desembre dels darrers 10 anys. Segons dades del GOIB (dades en milers)

Les xifres concorden amb les oferides pel Govern de les Illes Balears en relació a tota la Comunitat Autònoma. Si miram les dades d’afiliats a la seguretat, ens trobam que aquest ha estat el més de desembre amb més persones d’alta al sistema des de que es registren dades.

Afilició mitjana anual a la Seguretat Social a les Illes Balears, segons dades del GOIB (dades en milers)

D’altre banda si ens fixam en les dades mitjanes anuals d’afiliacions les dades situen les Illes en una clara millora respecte del 2020, però encara lluny de les dades del 2019 i 2018. I és que el 2021 ha vingut marcat per una reactivació progressiva, que s’accelerà a partir de juny, de manera que en maig l’afiliació era un 18,2 per cent inferior a la del 2019, mentre que el desembre ha acabat un 1,1 per cent per sobre.

PUBLICITAT
Atur a les Illes Balears els mesos de desembre dels darrers 10 anys, segons dades del GOIB

Pel que fa a l’atur el mes de desembre ens situam amb xifres més baixes que les que hi havia el 2019. Però pel que fa a la mitjana anual ens situam ene unes dades similars a les del 2015 i pitjors que les dels anys següents.

PUBLICITAT