ASSAIG DE N’AINETA AL CASTELL DEL REI

486

El mes de febrer de 1950, Don Francesc Serra de Gayeta “de ca n’Asprer” preparava una de les diferents posades en escena d’Amor de pagesia, la popular comèdia de n’Aineta, de Pere Melià Bauçà i decidí anar a assajar algunes escenes al Castell del Rei. Així ho va contar Ignasi Llompart “Paciència” quan ens va dur aquesta fotografia.

El mateix Ignasi Llompart va explicar que no pogueren acabar amb les escenes, perquè entre els presents hi havia son pare de mestre Antoni Font, mestre en Toni “Son Servera”, que feia de l’amo en Tòfol, es va emocionar i no pogué acabar. L’emoció de mestre en Toni era ben comprensible, ja que el seu fill Bernat, que havia de fet el personatge de Pau, protagonista de la parella còmica, havia mort.

El testimoni emotiu és valuosíssim pel sentiment que resta dins el record de cadascú i també del grup. Tanmateix, però, més enllà de la memòria, hi ha els arxius de paper. En aquest sentit, Amor de pagesia es va estrenar el 1942, data en què mestre en Toni “Son Servera” feia de l’amo en Tòfol i es tornar representar el 1956, però mestre en Toni no representava cap personatge. La data de 1950 pot voler dir tres coses:

1.- Hi va haver un intent de representar la comèdia de n’Aineta entre el 1942 i el 1956, però no arribà a bon port.

PUBLICITAT

2.- Mestre en Toni “Son Servera”, al final, va desistir i deixà el paper de l’amo en Tòfol a Rafel Coves, persona que l’interpretà el 1956.

3.- O bé hi ha un lapsus en el record i la fotografia, en compte de fer-se la dècada dels 50, es va fer la dècada de 1940.

Totes tres són opcions possibles. En qualsevol cas, els reunits dalt del bellíssim Castell del Rei eren membres, i amics, del Quadre escènic, agrupació de teatre local vinculada al Club Pollença que va funcionar al poble des de 1933 fins al 1958, data en què la rellevà “Art i Joventut”.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT