AQUESTES SÓN LES ZONES MÉS RIQUES I MÉS POBRES DE POLLENÇA, SEGONS L’INE

Un gran atles ens permet saber on hi ha les rendes més altes i més baixes, i a quines zones hi ha una major desigualtat.