AQUESTES SÓN LES ZONES MÉS RIQUES I MÉS POBRES DE POLLENÇA, SEGONS L’INE

1533
Captura del mapa que mostra els index Gini de les diferents zones. L'index Gini és un indicador de la desigualtat entre els habitants d'un territori.

L’Institut Nacional d’Estadística (INE), ha llançat una nova pàgina web que permet visualitzar nombrosos mapes d’Espanya que mostren diferents indicadors estadístics sobre el nivell i la distribució de la renda de les famílies de tot l’estat. És a dir un “Atles de la pobresa d’Espanya” La particularitat d’aquest atles és que mostra les estadístiques no només per municipis, sinó que també ho fa per zones inframunicipals. A més, mostra informació sobre el nombre de famílies que hi ha a cada zona amb una renda per davall o per damunt de determinats límits. Així, per tant, podem saber quines zones del municipi de Pollença són més riques i quines més pobres, a més de conèixer a quins redols hi ha més gent amb ingressos per sota del llindar de la pobresa. Això si, sempre segons les dades de l’INE, que només estan actualitzades fins al 2018.

Els diferents mapes divideixen Pollença en diferents zones, que no corresponen a les barriades ni als nuclis de població. Per exemple, si miram el mapa de la renda per família, la zona més rica de Pollença amb una renda mitjana de 37.385 euros l’any, seria la que engloba la zona del poble de Pollença situada entre l’avinguda Argentina, el carrer Jonquet, el carrer Major i can Escarrinxo. Dins aquesta zona també hi entraria tota la part situada al sud del Camí de Ca na Volantina. D’altra banda, la renta més baixa (30.119 euros) la trobaríem a la zona del Port de Pollença situada al nord de la plaça Miquel Capllonch. Aquest redol també engloba tot el cap de Formentor.

Unes altres dades que resulten interessant, són les que assenyalen el nombre de persones que a cada zona amb ingressos per sota del llindar del llindar de la pobresa, és a dir, amb ingressos menors que el 60% de la mitjana de l’estat. Tenint en compte aquesta referència, la zona amb més persones per sota del llindar seria tot el Port de Pollença, on hi hauria un 19,1 per cent de la població amb uns ingressos mínims per sota del 60% de la mitjana de l’estat.

A l’altre extrem trobam que la zona amb un major nombre de persones amb uns ingressos un 200% superiors a la mitjana estatal és la que va agafa els carrers del voltant del Calvari i tota la Vall d’en March fins a tocar Escorca.

PUBLICITAT

Però, coneixent totes les dades anteriors el mapa potser més interessant és el que mostra quin és l’índex Gini de cada zona. Aquest índex mostra quina és la desigualtat entre els ingressos dels habitants d’un territori. Segons aquest índex, el 0 correspondria a un territori on tots els habitants tenen els mateixos ingressos, i el 100 seria la màxima desigualtat, és a dir, que tota la riquesa l’acumula un sol individu. Segons aquest indicador, la zona de Pollença on hi ha una major desigualtat entre els ingressos dels seus habitants és tot el redol del Port de Pollença situat entre el carrer Joan XXIII i Llenaire.

Sigui com sigui, a aquest article compartim tots els enllaços perquè pugueu comprovar per vosaltres mateixos els nivells de riquesa i pobresa de la zona on viviu.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT