Aquest estiu, el Govern de les illes Balears gestionarà Costes

151

La setmana passada es va fer públic que el Govern de les illes Balears rebrà la competència de Costes, un acord que els polítics han qualificat d’històric en ser el traspàs més important des que es varen traspassar les competències en Educació i Sanitat.

Aquesta transferència serà real a partir de l’1 de juliol, quan s’hagin completat tots els tràmits i en paral·lel al procés de transferència de litoral en rústic que el Govern farà als Consells. Per tant, a partir de l’estiu de 2023, la Comunitat Autònoma serà responsable de gestionar, atorgar i vigilar les autoritzacions d’usos de temporada del domini públic maritimoterrestre, les zones de servitud de trànsit (és a dir, els primers sis metres des de la ribera de mar) o les concessions demanials que incorpora la Llei de costes, que són les requerides per a situacions com explotacions d’aqüicultura o concessions que impliquen usos privatius i que requereixen ser-hi per un temps superior a quatre anys.

D’aquesta manera, el Govern tendrà com a funcions les autoritzacions relacionades amb les gandules, els para-sols, les cantines, les zones de fondeig, la celebració de concerts o cursos en domini públic maritimoterrestre o la instal·lació d’altres béns mobles desmuntables.

També s’encarregarà de tramitar, imposar i recaptar sancions per incompliment de la servitud de pas, de les autoritzacions d’ús del domini públic maritimoterrestre o d’incompliments de les condicions de les concessions. Tot i amb això, la recaptació derivada dels imposts i cànons de les concessions continuarà corresponent a l’Estat.

PUBLICITAT

La planificació, l’elaboració de projectes i l’execució d’obres que no són d’interès general també seran competència de la Comunitat Autònoma, i en les actuacions que sí que siguin considerades d’interès general, com la regeneració de platges, el Govern hi participarà fent una proposta o presentant un informe.

Des del punt de vista pressupostari, el traspàs implica fer arribar a les Illes Balears 1.306.704,88 € per a la gestió d’aquesta competència. També se subroguen 18 treballadors i treballadores, sis vehicles i la seu de la Demarcació de Costes, situada a Palma.

El passat 18 de novembre, la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, i la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, signaren l’acord que permetrà transferir les competències de costes a la Comunitat Autònoma i que serà efectiu a partir de l’1 de juliol del 2023.

A l’acte de signatura, hi assistirern també la consellera de Presidència, Funció Pública  i Igualtat, Mercedes Garrido; el conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir; el vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, i la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez.

Francina Armengolva celebrar que aquest acord arribi «quan complirem 40 anys del nostre Estatut d’Autonomia i res culmina millor l’autogovern d’aquestes illes que la transferència de competències».

Per part seva, Miquel Mir va assegurar que el traspàs competencial «permetrà gestionar i decidir sobre una franja territorial estratègica de cara al present i el futur de les Illes Balears, alhora que ens permetrà establir una millor i major coordinació entre les polítiques ambientals i territorials de la Comunitat Autònoma». El conseller va definir aquestes competències com a estratègiques també en el sentit que donen eines «a l’hora de lluitar contra el canvi climàtic i incrementar la resiliència de la nostra franja costanera, que és fràgil i vulnerable».

L’acord se suma a altres fites assolides els darrers anys a través de la negociació entre l’Estat i el Govern, com l’aprovació de la part fiscal del règim especial de les Illes Balears, la introducció del factor d’insularitat en els pressuposts generals de l’Estat, la gratuïtat del transport públic o l’arribada de fons europeus per fer front a la crisi derivada de la COVID-19.

PUBLICITAT