AQUEST DILLUNS, PLE EXTRAORDINARI PER APROVAR ELS PRESSUPOSTOS DE 2022

207
Foto d'arxiu.

Aquest dilluns, 11 de juliol de 2022, a partir de les 9 hores, a la Sala de Plens de l’ajuntament de Pollença, se celebrarà sessió plenària amb caràcter extraordinari amb tres punts relacionats amb els pressupostos generals de l’ajuntament de Pollença per a l’exercici de 2022.

Els assumptes de la convocatòria són:

 1. Expedient 3868/2021. Dictamen per a la resolució de reclamacions i
  aprovació definitiva, si procedeix, del pressupost general de l’Ajuntament de
  Pollença per a l’exercici 2022
 2. Expedient 1432/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la
  declaració de nul·litat de ple dret de l’acte administratiu en matèria tributària
 3. Expedient 1435/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la
  declaració de nul·litat de ple dret de l’acte administratiu en matèria tributària
PUBLICITAT
PUBLICITAT