APROVATS ELS PRESSUPOSTS 2021

225

Ahir 29 d’abril, a partir de les 16,30 hores es va celebrar a l’Ajuntament de Pollença una sessió plenària extraordinària amb motiu de l’aprovació dels pressuposts generals per al present any 2021. Els pressuposts varen ser aprovats amb deu vots a favor (Tots, PP, El Pi i UMP), una abstenció (Podem) i sis vots en contra (Junts i Alternativa). Els pressuposts sumen un total de 24,5 milions d’euros, un 2,9 per cent inferiors als de l’any 2020 degut a la previsió d’uns ingressos més baixos.

Aquests són els pressuposts aprovats:

Pel que fa als ingressos:

Pel que fa a les despeses:

PUBLICITAT

Pel que fa a les inversions:

Pel que fa a l’empresa municipal Emser:

Altres dades adjuntes:

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT