APROVADA LA PROPOSTA D’UNIDES PODEM PERQUÈ POLLENÇA ENTRI A LEADER

248

La proposta presentada per Unides Podem per sol·licitar l’adhesió de Pollença al programa Leader de l’Associació Mallorca Rural va comptar amb el suport unànime durant el Ple oordinari de maig. L’objectiu d’aquesta passa és que Pollença torni a situar-se com “un municipi important dins el món rural, ampliant la mirada del motor econòmic en el sector primari”, apunten des d’Unides Podem que esperen que Mallorca Rural respongui aviat la sol·licitud.

Des d’Unides Podem, apunten que als pressupostos de 2021 aconseguiren que “s’inclogués una partida amb previsió del tràmit que iniciam avui: que Pollença entri dins la xarxa de Municipis socis de l’Associació Mallorca Rural, per poder formar part de la iniciativa LEADER”.

La quota anual que haurà d’abonar l’ajuntament de Pollença serà de 5.500 euros anuals; una quantitat que, a parer d’Unides Podem, és “irrisòria si la comparam amb la repercussió clara, directa i tangible que pot arribar al món rural del Municipi”. En aquest sentit, senyalen que “hem pogut observar a la convocatòria de 2022 de subvencions per Municipis inclosos dins LEADER, inversions d’actuacions de conservació del patrimoni natural i cultural, ús eficient d’aigua, eficiència energètica, entre altres. El pressupost és de 350.000€, podent arribar a cobrir-se el 80% de projectes no productius i el 50% de projectes productius (màxim import de 20.000€)”.

Per tot això, “hem treballat sol·licitant dades a la Conselleria d’Agricultura, i amb membres d’Unides Podem Pollença per fer un informe annex amb les característiques i dades rellevants del Municipi de Pollença sobre activitats Rurals. Per exemple, Pollença és un dels Municipis amb major massa forestal de les Illes Balears i és el segon municipi a l’any 2021 amb més hectàrees dedicades al cultiu de producció ecològica, només darrera de Llucmajor. Compta amb la Cooperativa Pagesa, que també ha col·laborat revisant l’informe, la qual aglutina 160 socis/es col·laboradors/es i té com a bandera, a més d’altres projectes de gran importància, el me de Pollença que de fet va rebre la Distinció de la Patrona de 2021, també a proposta nostra. A part, l’informe destaca la feina d’empreses de producció ecològica i de comerç de proximitat, que són una joia per la nostra economia i pel foment de pràctiques de consum responsable”.

PUBLICITAT

En aquest annex podeu consultar l’annex complet.

Unides Podem Pollença conclou que “pertànyer a LEADER ens permetrà formar part d’una xarxa que pot elaborar estudis, projectes, millores i altres, en benefici de totes les parts i de la producció agrícola i ramadera, a part d’augmentar dràsticament el finançament de les empreses d’aquest sector.

Tot i que inicialment semblava que no es podia, ho hem lluitat i ara esperem que s’accepti la candidatura de Pollença. Agrair la predisposició del batle i la confiança que ens ha dipositat per dur endavant aquesta iniciativa”.

PUBLICITAT