ANTONI PONS, COM UN INDIANA JONES DE LA MÚSICA

Quan era nin s’imaginava com “un Indiana Jones de la música, viatjant a arxius desconeguts i bussejants entre manuscrits musicals”, el 2007 va crear l’associació cultural Ars Hispana i aquest 2021 ha recuperat quatre peces sacres inèdites d’Antoni Lliteres i Carrió, una de les figures més relevants de la història musical de Mallorca.
És Antoni Pons, un musicòleg especialista en música antiga.