ALTERNATIVA PRESENTA AL·LEGACIONS AL “MUTILAT” CATÀLEG DE PATRIMONI

263

Alternativa per Pollença ha presentat al·legacions al Catàleg de patrimoni que l’equip de govern va mutilar en l’aprovació inicial. Concretament, des d’Alternativa, demanen que “s’incloguin, a més de can Franc, els 5 edificis emblemàtics de la primera línia del Port de Pollença que varen ser injustificadament exclosos en l’aprovació inicial del passat mes de gener”.

A través d’una nota de premsa, Alternativa aprofita que s’han reprès els terminis respecte les tramitacions, per presentar al·legacions a l’aprovació inicial del Catàleg de Patrimoni, excloent 5 edificis emblemàtics de la primera línia del Port de Pollença.

A més a més, recorden que “la inclusió d’aquests edificis, entre altres, ja havia estat requerida per la Comissió Insular de Patrimoni Històric del CIM el 2010 que, sobre la base de l’informe tècnic, demanava revisar la inclusió d’aquells elements «…situats al Passeig de Colom i Passeig Voramar del Port de Port de Pollença on encara resten exemples d’arquitectura de segona residència en primera línia de mar (…), totes elles mostres significatives de l’arquitectura regionalista i exemples d’arquitectura hotelera de principis de segle (…)»”. Malgrat tot, “5 edificis concrets (can Mena, can Morató, ca l’Adroguer, can Tugores, can Qués) ja varen ser exclosos del Catàleg el 2015, en base a un informe de l’Arquitecte municipal en què no s’esgrimia cap criteri tècnic que justifiqués que aquests edificis no tenien valor patrimonial o arquitectònic, sinó simplement basant-se en criteris d’oportunitat econòmica”, apunten des d’Alternativa.

El mes de gener de 2020 “es va tornar a deixar fora del Catàleg aquests mateixos edificis i continua faltant la justificació arquitectònica per fer-ho. L’obligació de l’Administració és protegir aquells edificis amb valors singulars, no només fer-ho si li surt a compte, i en el cas que ens ocupa, queda prou clar que els edificis esmentats compleixen els requisits per a ser considerats d’interès arquitectònic, així com consta a les fitxes ja existents dels esmentats edificis”, destaquen.

PUBLICITAT

Per altra banda, afegeixen que “també hem reclamat que s’inclogui la fitxa relativa a Can Franc. Quan el Consell Insular (el 2010) va demanar a l’Ajuntament que subsanés les mancances per ells assenyalades, també es va excloure Can Franc, perquè en aquells moments (2013) tenia concedida una llicència de demolició i preveient una indemnització elevada es va excloure (per tant, una altra vegada per motius econòmics i no arquitectònics). Aquesta llicència va caducar, però el 2019 la propietat de Can Franc va demanar una nova llicència de demolició. El fet és que, en el moment de fer-se l’aprovació inicial del Catàleg (el passat gener de 2020) encara no disposaven de llicència de demolició ni de nova construcció perquè els mancaven informes de Costes. Per tant, atès que la fitxa ja està feta i en ella queda acreditat els valors singulars d’aquest edifici, i que no procedeix cap hipotètica indemnització milionària ja que no hi ha cap llicència concedida, no hi ha cap justificació per la qual no s’inclogui aquest edifici al Catàleg”.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT