ALBIREN UN CETACI DE GRANS DIMENSIONS A LA BADIA DE POLLENÇA

3585

Ens ha arribat un vídeo a la redacció de Punt Informatiu on es pot veure un cetaci de grans dimensions passejant per dins la badia de Pollença. Desconeixem l’autoria del vídeo, però la ubicació és inequívoca, ja que es veu al fons el far de Formentor. Pel que fa a l’espècie animal és dificil d’esbrinar ja que és veu un percentatge molt petit del volum total de l’animal, però per la posició endarrerida de l’aleta dorsal i el gran tamany de l’espiracle (orifici respiratori), sembla ser un rorqual comú (Balaenoptera physalus). Un altre possibilitat, és que sigui un cap d’olla negre (Globicephala melas), calderón en castellà.

El rorqual comú adult te un mida de 20-21 m i 70 tones de pes. Es tracta del misticet més abundant a la Mediterrània. La majoria d’individus d’aquesta espècie naveguen en solitari, i en aquesta època de l’any inicia una migració des del sud del Mediterrani, on es reprodueix, cap al nord, seguint la costa de la península ibèrica. Tot i que viu a més 10-15milles de la costa, tot i que és relativament freqüent que es produeixin observacions més prop de terra. Es desconeix el nombre d’individus que componen la població mediterrània, però probablement no supera alguns centenars.

Il·lustració d’un rorqual comú

Cal recordar que existeix una legislació i normativa que regula la navegació amb cetacis per tal de minimitzar l’impacte que aquesta activitat pot provocar a aquests animals.

Existeix un Espai Mòbil de Protecció al voltant dels cetacis d’un radi de 500m. Aquest espai es divideix en:

PUBLICITAT
  • Una Zona d’Exclusió amb un radi de 60 m al voltant del cetaci.
  • Una Zona de Permanència Restringida entre 60 i 300 metres.
  • Una Zona d’Aproximació entre 300 i 500 metres.
La normativa d’albiraments de cetacis es pot consultar a la web de l’Associació Cetàcea
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT