AIXÍ SERÀ LA NOVA PLAÇA MIQUEL CAPLLONCH I EL NOU CARRER FORMENTOR

1178
Secció de la plaça Miquel Capllonch

Ahir es va publicar la licitació de les obres de reforma de la Plaça Miquel Capllonch i del carrer Formentor del Port de Pollença. Un projecte que es va començar a redactar l’anterior legislatura i que, de fet, formava part de l’acord de govern que signaren Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina.

El projecte, que ja es troba a la Plataforma de Contractació de l’Estat, té un pressupost d’1.079.468 Euros i es durà a terme en dues fases d’una durada de sis mesos, per no afectar a les temporades turístiques. En total, es pavimentaran 11.074 m² del sòl del Port de Pollença.

Vista general de tota la intervenció

Es refarà la Rosa dels Vents de la plaça Miquel Capllonch

La plaça Miquel Capllonch durant anys ha sofert diversos tipus d’actuacions parcials que han fet que actualment hi hagi un trespol amb diferents tipus de materials, que van de l’empedrat a l'”adoquinat”. Tot aquest trespol en mal estat se substituirà per un paviment de pedra sinteritzada i també s’eliminaran els dos parterres de davant l’església, ja que es considera que tanquen molt l’espai central de la plaça. A més, això permetrà posar bancs a davall dels arbres.

Plànol de la nova plaça Miquel Capllonch

L’emblemàtica Rosa dels Vents del centre de la plaça es refarà de nou amb marbre polit i bales de la mar. A més de tot això, es millorarà la xarxa de pluvials i clavegueram, es refarà tot l’enjardinament, i es canviarà el mobiliari urbà.

PUBLICITAT
Materials que s’usaràn per fer la nova rosa dels vents

El carrer Formentor deixarà de ser carretera per a ser un carrer “pacificat”

Amb la construcció de la via de circumval·lació i la posterior cessió a l’Ajuntament, la carretera de Formentor va deixar de ser una carretera per a convertir-se en un carrer. Però això va ser només damunt el paper, ja que aquesta via manté encara la mateixa configuració que dóna preferència als vehicles per sobre dels vianants. Ara això es canviarà. Aquesta reforma “pacificarà” el carrer, donant més importància al trànsit de vianants però sense eliminar el trànsit de vehicles, ja que per aquesta via arriben els subministraments de tots els negocis i hotels de la primera línia.

Secció del carrer Formentor

Més concretament la reforma afectarà la part del carrer Formentor situada entre els carrers Joan XXII i Mendez Nuñez. A aquest tram es canviarà tot el paviment, es modificarà l’amplada de les voravies i se situaran a la mateixa alçada que l’asfalt separant la part per a vianants i la de vehicles amb pilons. També es dotarà De nou mobiliari urbà i es posaran noves lluminàries led per disminuir el consum d’electricitat. D’altra banda es reduirà la velocitat del trànsit rodat i es mantindrà la franja d’aparcament i de càrrega i descàrrega a la voravia que dóna servei als hotels i restaurants situats a primera línia. A més, es reservaran 4 places d’aparcaments adaptats.

PUBLICITAT