ACTIVITAT INTENSA PER AQUEST DIUMENGE ALS SAGRATS CORS

Fira de Segona Mà i concert de Jaume Mas, matí i capvespre al Convent dels Sagrats Cors de Pollença aquest diumenge.