A PROPOSTA DE JUNTS AVANÇAM, L’AJUNTAMENT COMPRARÀ DOS SOLARS

518
Junts Avançam proposa la compra del solar del Camp d'en Brull, per al qual l'Ajuntament paga 15.000 euros de lloguer anuals.

L’ajuntament de Pollença comprarà dos solars, el del Camp de les Monges i el del Camp d’en Brull. Aquesta va ser la proposta d’una de les mocions presentades per Junts Avançam, en què s’instava l’Ajuntament a adquirir-los per incremenetar el sòl públic a Pollença poble. I és que, ara mateix, “estam pagant amb diners públics uns lloguers per fer ús d’aquests sols”, conclouen des de Junts Avançam.

En el passat ple ordinari, celebrat el  28 de maig, es va aprovar la moció de Junts Avançam. Així que ara s’han d’inicar els expedients de compra dels dos solar que, actualment, l’Ajuntament té llogats per a diversos usos.

El solar del Camp d’en Brull té uns 10.000 metres quadrats, està situat devora la rotonda de l’Hort d’en Lluc (la del gall) amb accés a via Argentina. En aquests moments, s’empra com a aparcament. L’Ajuntament paga uns 15.000 euros anuals des de fa ja uns quants anys. Aquest solar és propietat de la família del batle Cifre Ochogavia.

El solar denominat Camp de les Monges té 6.000 metres quadrats, col·linda amb el CEIP Costa i Llobera i fou llogat l’anterior legislatura amb un  contracte per 4 anys a raó de 12.000 euros anuals per tal de poder fer la necessària ampliació del pati de l’escola. A més a més, una part del solar fa servei d’aparcament.

PUBLICITAT

Donades les circumstàncies en què es troba l’ajuntament de Pollença, que té un romanent de tresoreria de més de 25 milions d’euros. A més a més, el govern central aixecà els regles fiscals durant 2020 i 2021 per tal que es puguin usar aquests estalvis. Com que “estam pagant amb diners públics uns lloguers per fer ús d’aquests sols, des de Junts Avançam, hem promogut que s’iniciin aquests expedients per adquirir sòl públic”.

A més a més tal i com hem pogut veure amb el solar de Can Bach adquirit la passada legislatura, és important anar augmentant el parc de sòl públic per tal de poder fer cessions a altres administracions per ampliar els serveis que necessita la ciutadania, ja sigui per infraestructures sanitàries, educatives, social o de mobilitat.

Junts Avançam proposa la compra del solar del Camp de les Monges a fi que l’Ajuntament deixi de pagar els 12.000 euros anuals que paga de lloguer.
PUBLICITAT