879 CURSEN SECUNDÀRIA AL MUNICIPI DE POLLENÇA

322

Entre els dies 10 i 17 de setembre, els 879 alumnes d’educació secundaria del municipi de Pollença iniciaren el curs 2020/21 de manera esglaonada als Institut d’Educació Secundària Guillem Cifre de Colonya, al Centre Concertat Monti-Sion o a l’IES Clara Hammerl.

Aquest curs 2020/21, al municipi de Pollença, hi ha 2.205 alumnes que cursen educació infantil, primària i secundària.

Com els alumnes d’educació primària, els alumnes de secundària també han començat el curs en l’escenari B, que contempla l’educació semipresencial. En aquest sentit, s’ha d’apuntar que, fins a primer d’ESO, aquesta semipresencialitat es tradueix en la rebaixa de les ràtios dins l’aula i un major distanciament entre els alumnes. A partir de segon d’ESO, però, la semipresencialitat és real, cosa que cada centre gestiona en funció de l’espai disponible i del nombre d’alumnes.

IES Guillem Cifre de Colonya: semipresencialitat dins el centre

A l’IES Guillem Cifre de Colonya, hi ha 590 alumnes que cursen Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat o Formació Professional. Tots els grups d’ESO s’han desdoblat per poder complir amb les ràtios.

PUBLICITAT

Quan fa més d’una setmana que s’han iniciat les classes, des de l’IES Guillem Cifre de Colonya es plantegen fer les classes de manera semipresencial dins el mateix centre, o sigui que els alumnes siguin a l’Institut i no a casa, mentre el professor imparteix la classe a un grup i ells la segueixin online. I és que “a les classes comuns són molts d’alumnes, però a les optatives són més pocs i creim que ens podem organitzar d’aquesta manera, però encara ho hem d’acabar de perfilar”, explica el director de l’IES Guillem Cifre de Colonya, Bartomeu Vilanova.

El més complicat és l’hora del pati, perquè “és difícil aconseguir que respectin les mesures de seguretat, tant pel que fa al distanciament com a l’ús de les mascaretes, que es treuen per berenar”, diu Vilanova.

Pel que fa a les entrades i sortides, es fa per cinc portes diferents i amb cinc minuts de diferència entre cada grup que entra o surt pel mateix accés.

Per complir amb el distanciament, l’IES Guillem Cifre de Colonya ha habilitat com a aules tres laboratoris, l’aula gran i l’aula de música. A alguns d’aquests llocs, s’ha hagut d’adaptar el mobiliari per poder-hi fer classe.

Pel que fa al professorat, Bartomeu Vilanova explica que “les hores dels professors ens han sortit, perquè hem llevat els desdoblaments”.

CC Monti-Sion: semipresencialitat real

Al Centre Concertat Monti-Sion, hi ha 76 alumnes que cursen l’Educació Secundària Obligatòria a l’edifici de Monti-Sion i tots accedeixen al centre per alguna de les portes del carrer Creus. Per no coincidir, ho fan de manera esglaonada a partir de les 8 hores. A les 14 hores, tothom ha acabat les classes.

Dels quatre cursos d’ESO, només s’ha hagut de desdoblar el grup de segon que s’han fet dos grups de 13 alumnes. Com que, a partir de segon d’ESO, l’educació és semipresencial, els alumnes de segon fan classes en dies alterns. En el cas de tercer i quart, la semipresencialitat es materialitza alternant els cursos. El professor disposa d’un espai des d’on impartir les classes, mentre els alumnes segueixen les explicacions online des de casa.

Per adaptar ràtios i distanciament, l’aula de creació s’ha habilitat com una aula. Llavors hi ha un grup que, per les característiques de l’aula amb la porta oberta permet que alguns alumnes puguin seguir la classe des del passadís. Finalment, els alumnes de tercer i quart d’ESO, com que alternen els dies de classe, ocupen la mateixa aula, en dies alterns.

IES Clara Hammerl: educació presencial

A l’IES Clara Hammerl, tot l’alumnat pot seguir les classes presencialment, ja que compleixen ràtios i cap grup supera els 20 alumnes. En total, a l’Institut del Moll, hi ha 213 alumnes que cursen l’ESO.

Per evitar acumulacions de persones a les entrades i sortides, disposen de dos accessos de manera que primer i segon entra per la planta baixa i tercer i quart, per la porta lateral.

A l’hora del pati, cada grup disposa d’un espai habilitat i, al llarg del curs, aniran rotant per aquests espais.

Amb l’objectiu de complir amb el distanciament d’alumnes dins les aules, s’han habilitat aules específiques com a aules ordinàries i, així i tot, disposaran d’espais per als desdoblaments.

Hi ha 30 professors, la qual cosa suposa un professor més que el curs passat. Els alumnes de primer començaren dia 10 de setembre; els de segon, dia 11 de setembre; els de tercer, dia 14 de setembre i els de quart, dia 15 de setembre. De manera que, des del 16 de setembre, les classes es fan amb normalitat.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
TOT MARCO digital
PUBLICITAT