4 VEGADES MÉS CONTAMINACIÓ FECAL DEL PERMÈS A UNA MOSTRA D’AIGUA DEL PORT DE POLLENÇA

836

L’Associació per a la Defensa del Port de Pollença (ASDEPP) ha publicat els resultats de les analítiques realitzades a mostres d’aigua de la platja del Port de Pollença recollides el 20 de juliol. Una d’aquestes mostres ha estat recollida al davant de l’escollera del Club Nàutic, al mateix punt on el dia 4 de juliol una taca marró allargada per sobre de l’aigua del mar. Aquesta taca va ser fotografiada per i denunciada per l’ASDEPP i publicada a Punt Informatiu Pollença.

Idò bé, els resultats de l’analítica realitzada a aquesta mostra, dona una presència d’Escherichia Coli de 110,00 ufc/100 ml, per davall del màxim permès (500 ufc/100 ml). Però una quantitat d’enterococs intestinals de 553 NMP/100 ml, és a dir, quatre vegades més del màxim permès per a permetre el bany (185 NMP/100 ml).

La ASDEPP denuncia que fa dos mesos a una reunió mantinguda amb la Conselleria de Medi Ambient se’ls va informar que l’emissari situat a prop de l’escollera del Club Nàutic estava clausurat. Afirmació que sembla ser falsa a la vista d’aquests resultats.

Els enterococs són indicadors de contaminació fecal, ja que el seu hàbitat és l’intestí humà i animal. Són molt resistents a les condicions adverses (temperatures molt altes o molt baixes, deshidratació, salinitat, llum solar, etc.) pel que la seva presència, indica una contaminació no recent.

PUBLICITAT

Analítiques a altres indrets de la platja del Moll

El mateix dia 20 de juliol també és recolliren mostres a altres sis punts de la platja del Port de Pollença. Tots els resultats de les analítiques donaren una qualitat de l’aigua apta excepte un. Una d’aquestes mostres ha donat uns resultats a les analítiques molt negatiu, és a dir, amb una presència de bacteris fecals per sobre del màxim permès per a les aigües de bany. Aquest punt és el tram de platja situat al davant el carrer Llevant, on la presència d’Escherichia Coli és de 988,00 ufc/100 ml, quasi el doble del màxim permès.

Aquestes analítiques formen part d’un estudi que realitza l’ASDEPP durant 5 mesos, recollint mostres cada 15 dies en temporada alta. A la web www.asdepp.org es poden trobar els resultats de totes les analítiques realitzades. Habitualment aquestes analítiques es fan a mostres d’aigua de sis punts de la platja del Port de Pollença, però també en fan a mostres de sediment i d’arena. Fins ara han sortit analítiques fora de paràmetre als punts P3 (Passeig Voramar davant el bosquet de Bóquer), P4 (davant el carrer llevant) i P6 (desembocadura del torrent Sant Jordi).

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT