2.292 ALUMNES HAN COMENÇAT EL CURS 2018/19 AL MUNICIPI DE POLLENÇA

252

Ahir, 12 de setembre, 2.292 alumnes començaren el curs 2018/19 als diferents centres educatius del municipi de Pollença. La normalitat tan diversa com és a Pollença i al Port, només trencada per algunes obres que encara inacabades, va ser la tònica als centres d’educació obligatòria.

Després de parlar amb els directius o representants de les escoles d’Educació Infantil, Primària i Secundària del municipi de Pollença, allò més destacable és la consolidació del projecte educatiu del Centre d’Educació Infantil i Primària Miquel Capllonch del Port de Pollença, on, amb un 40 per cent de l’alumnat estranger i 20 nacionalitats distintes a les aules, han naturalitzat un projecte d’adaptació en el qual intervé tota la comunitat educativa: des dels mateixos alumnes fins als mestres i, per suposat, l’equip de suport.

Amb un equip humà de gran envergadura, no només aconsegueixen que en dos anys els infants nouvinguts s’integrin al cent per cent, sinó que també van superant l’etiqueta despectiva “d’escola d’estrangers” que els ha marcat durant uns anys.

CEIP Joan Mas

Al CEIP Joan Mas, el curs va començar amb normalitat. El nombre d’alumnes ha descendit respecte de l’any passat, ja que sisè era un curs molt nombrós i enguany, evidentment, ja no hi són. A més, el primer curs de 3 anys d’educació infantil torna a ser de dues línies, amb 20 alumnes per classe. Tots els cursos del CEIP Joan Mas estan desdoblats en dos grups, excepte 4 anys d’infantil que té 3 línies. La ràtio més alta és a tercer d’Educació Primària, en què hi ha 2 grups de 26 alumnes cada un.

PUBLICITAT

Pel que fa als professors, hi ha el mateix nombre que l’any passat i totes les places estan ja cobertes. Respecte la metodologia educativa, a Educació Infantil es continuen treballant amb els ambients educatius; mentre que a Educació Primària aquest curs el treball per tallers s’ampliarà a primer, segon i tercer, i, posteriorment, a quart i cinquè.

Tal i com es va informar al passat PUNT iNFORMATIU, durant aquest estiu, l’IBISEC ha realitzat el sanejament del pati posterior, on la pluja havia anat erosionant el terreny. Per això s’ha instal·lat un sistema de pluvials i s’ha embellit la zona. Aquestes feines s’han acabat d’enllestir els dies previs a l’inici del curs escolar, motiu pel qual les classes començaren sense molèsties.

CEIP Miquel Capllonch

Al CEIP Miquel Capllonch, el curs va començar en obres, ja que anaven justos i les pluges d’aquests dies passats ha endarrerit el final d’aquestes millores tant al pati com a dos baixants d’aigua. Tot i amb això, s’ha pogut tancar el racó del pati que està en obres i els infants poden jugar amb garanties. D’aquí una setmana o dues, estaran acabades les obres.

Tots els professors són a lloc, encara que els falta l’auxiliar de conversa. En una primera convocatòria de la conselleria d’Educació, va quedar vacant la plaça d’auxiliar de conversa amb professors estrangers, dels Estats Units o del Regne Unit, als centres educatius de Miquel Capllonch i de Costa i Llobera. Ara, esperen a veure com queda en una segona convocatòria en què s’ha obert aquesta plaça als nadius residents a Mallorca. Tot i amb això com que es tracta d’un servei addicional, no afecta el desenvolupament normal de les classes.

Segons va explicar el seu director, Joan Ramon Mateu, “aquest és un centre molt viu, en què durant tot el curs es van matriculant infants que arriben al Port amb les seves famílies. De fet, amb el que duim de setembre, hem matriculat 8 infants. Per altra banda, sabem que, al mes d’octubre, desdoblarem el curs de 5 anys que ara començarà amb una sola aula de 23 alumnes i tampoc no descartam que, més endavant, s’hagi de desdoblar quart, l’únic curs que, de moment, només té un grup”.

Per al director del CEIP Miquel Capllonch, Joan Ramon Mateu, “aquest curs hem aconseguit superar la imatge d’escola dels estrangers que fins ara teníem en sentit despectiu. Un quaranta per cent dels nostres alumnes són estrangers i, al centre, hi ha 20 nacionalitats diferents, cosa que vol dir que, al Moll, n’hi ha vint-i-cinc, de nacionalitats diferents que hi conviuen. Però hem notat que, a tres anys, hi ha més matrícules d’infants de pares nascuts al municipi, perquè han entès que la diversitat es tradueix en un enriquiment cultural i humà”.

És evident que aquesta realitat implica “més persones i, sobretot, més recursos. Així i tot hem d’agrair l’ajuntament de Pollença que, des de fa ja molts d’anys, paga els autobusos, perquè els nostres alumnes de tots els grups puguin fer tres excursions cada curs a Pollença, tres excursions que els alumnes de Pollença fan amb les seves famílies, i que nosaltres hem de fer, perquè els nostres alumnes coneguin el poble. Per això, cada curs anam al Museu, a fer una volta cultural per veure la Plaça i el Calvari, i pujam al Puig. Però ens falten recursos i ens falta un equip de suport més potent, perquè aquí partim d’un menys dos. L’any passat vaig lluitar per un auxiliar tècnic o un mestre especialista, perquè tenim infants amb necessitats educatives. Tot el curs vaig picar pedra i vàrem acabar amb mig, enguany hem començat amb un auxiliar, però ens en fa falta un altre. Continuarem picant pedra, ja veurem si funciona o no.”

En qualsevol cas, però, “el projecte educatiu de centra prioritza l’aprenentatge cooperatiu i l’educació emocional per valors. Es tracta d’aprofitam l’intercanvi cultural per evitar conflictes i guetos. Fa molts d’anys que treballam d’aquesta manera i els tutors tenen molt assimilat la manera de treballar dins l’aula de manera que l’equip de suport es pot centrar en els problemes concrets. A més a més, també realitzam un treball d’adaptació a les aules d’acollida. Aquest projecte ens permet que un infant que comença sense saber ni català ni espanyol, en acabar el primer any entengui tot el que li diuen i quan fa dos anys ja està completament integrat”.

CEIP Costa i Llobera

Al CEIP Costa i Llobera, el curs va començar bé. Aquest estiu l’IBISEC ha instal·lat una pica nova al menjador. En canvi, les obres d’ampliació del pati i l’adaptació de dues rampes per accedir al centre i al pati, s’hauran de compatibilitzar amb les classes.
Aquest curs 2018/19, al CEIP Costa i Llobera continuaran amb el projecte educatiu basat en els ambients com han fet durant els darrers anys. De fet, disposar d’un pati on els infants puguin experimentar forma part d’aquesta metodologia pedagògica impulsada des de Costa i Llobera.

CEIP Port de Pollença

Al CEIP Port de Pollença, el curs va començar en obres. L’ajuntament de Pollença fa un bany amb una dutxa, “i, com sempre, han esperat al darrer tren. Des del mes de maig, ho sabien i han esperat a començar una setmana abans de començar el curs i, clar, ara hi ha pols per tot. Vàrem demanar que pintassin i això ja ho poden descartar. A més a més, l’escola és molt vella, té trenta anys, i necessita moltes millores. Som l’única escola del municipi que no té ascensor, i no és que no l’haguem demanat. Tenim el compromís del conseller que va venir pel mes de maig, però, en tot l’estiu, aquí no ha vengut ningú.

Segons la normativa, l’any 2008 no hi havia d’haver barreres arquitectòniques a cap centre oficial. Fa 10 anys que l’esperam. Hem tengut una alumna amb dificultats de moviment, ha fet tota l’escolarització aquí, enguany ja és a l’Institut, però aquí encara no tenim moviment”, va dir el director del CEIP Port de Pollença, Mateu Ripoll.

Així mateix, s’ha de dir que, durant les vacances de Pasqua, l’IBISEC va renovar la xarxa elèctrica i va fer una petit intervenció a la calefacció “que ara encalenteix, i abans no funcionava. Tot i amb això tenim una diversitat de radiadors com de canonades que és de veure, com que es van deixant de fer els models… idò en posen de nous”, explica Ripoll.

Per altra banda, “vaig demanar que obrissin un portell a la part del darrera, que dóna a la circumval·lació, perquè quan anam d’excursió en autobús, hem de fer tota la volta al vial, atravessant la rotonda que, des que hi ha l’Estació, hi ha més trànsit i, per tant, és més perillós. Si haguessin obert la porta que els vaig demanar, només havien de demanar permís al Consell de Mallorca que és propietari dels terrenys, hauríem guanyat en seguretat. No ho han fet. I ara, just quan hem de començar les classes, han enviat dos homes per fer els dipòsits de l’aigua que va als bevedors, que era una petició de sanitat, perquè allà de dins s’hi acumula llim a voler. Ara ho fan net, però el que s’hauria de fer és connectar els bevedors amb la xarxa que, com a mínim, duu aigua potable”, conclou Ripoll.

CC Monti-Sion

Després d’un estiu en què s’han realitzat obres de manteniment, al Centre Concertat Monti-Sion de Pollença, el curs va començar sense incidències. Continuen amb el projecte educatiu que iniciaren els cursos passats, amb tots els professors a lloc i amb els alumnes a lloc. Cal recordar que, el CC Monti-Sion és l’únic centre educatiu del municipi en què es pot cursar tota l’educació obligatòria. Així, a Educació Infantil, hi ha 68 alumnes repartits entre les classes de tres, quatre i cinc anys; a Educació Primària, hi ha 146 alumnes repartits entre primer, segon, tercer, quart, cinquè i sisè; i a Educació Secundària, hi ha 92 alumnes repartits entre primer, segon, tercer i quart. En total, per tant, hi ha 306 alumnes que estudien al CC Monti-Sion. Tots els cursos són d’una sola línia.

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Centres:

CEIP Joan Mas

CEIP Miquel Capllonch

CEIP Costa i Llobera

CEIP Port de Pollença

CC Monti-Sion

TOTAL

Cursos:

EI 3 anys

40

20

20

19

21

120

EI 4 anys

54

22

21

22

25

144

EI 5 anys

36

23

18

21

22

120

TOTAL EDUACIÓ INFANTIL

130

PUBLICITAT
PUBLICITAT

65

59

62

68

384

1r. EP

46

43

23

24

24

160

2n. EP

45

42

25

22

23

157

3r. EP

52

39

28

26

25

170

4t. EP

48

25

25

21

22

141

5è. EP

50

42

26

25

27

170

6è. EP

50

29

25

23

25

152

TOTAL EDUCACIÓ PRIMÀRIA

291

220

152

141

146

950

TOTAL ALUMNES CENTRE

421

285

211

203

214

1.334

IES Clara Hammerl

A l’IES Clara Hammerl del Port de Pollença les classes varen començar sense gaires canvis respecte al curs passat, excepte que han passat de tenir 3 línies a primer d’ESO a tenir-ne dues. Segon, tercer i quart d’ESO, continuen amb dues línies per curs.
Aquest centre no ofereix batxiller ni cicles formatius. Les dades d’escolarització són aproximades, ja que és habitual que hagi noves incorporacions durant la primera setmana de curs, sobretot a primer d’ESO.

IES Guillem Cifre de Colonya

A l’institut de Pollença han començat el curs amb 324 alumnes d’ESO, distribuïts entre quatre cursos de 1r, tres de 2n, quatre de 3r, i tres de de 4t. De batxillerat han començat les classes 141 alumnes entre els quatre cursos de 1r i els 3 de 2n. Però l’institut també oferta una FP Bàsica de restauració i cuina que compte amb 21 alumnes; un cicle formatiu de grau mitjà en conducció d’activitats físiques i esportives al medi natural amb 54 alumnes; i un cicle formatiu superior en animació d’activitats físiques i esportives que compte amb 134 alumnes.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Centres

IES Guillem Cifre de Colonya

IES Clara Hammerl

CC Monti-Sion

Total

Cursos

1r. ESO

87

30

25

142

2n. ESO

82

50

22

154

3r. ESO

92

42

23

157

4t. ESO

63

45

22

130

TOTAL ESO

324

167

92

583

1r. Batxillerat

72

2n. Batxillerat

69

TOTAL BATXILERAT

141

141

1r. FPB

11

2n. FPB

10

TOTAL FP BÀSICA

21

21

CAFEM 1

31

CAFEM 2

23

TOTAL CAFEM

54

CICLE SUP. 1

31

CICLE SUP. 2

28

TOTAL CICLE SUP.

59

Total Cicles Formatius

134

134

TOTAL ALUMNES CENTRE

599

167

(214 + 92 = 306)

858

PUBLICITAT