UNIDES PODEM INSISTEIX EN LA NECESSITAT DE FER UN PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM

156
Foto: Helena Bellini.

Unides Podem insisteix en la necessitat de fer un Pla Director de Clavegueram paral·lelament a altres actuacions que es facin “dins mar”. A més a més, “tornam a demanar que se’ns inclogui a totes les taules i reunions que es facin, perquè no som dins l’Ajuntament per passar 4 anys i no fer feina”, apunten en un post publicat a la web d’Unides Podem que podeu llegir íntegrament aquí.

A partir de les darreres notícies aparegudes sobre la Badia de Pollença, Unides Podem celebra les intencions, però, sobretot, espera “fets concrets”. Per això mateix, recorden la necessitat de comptar amb un Pla Director de Clavegueram.

En aquest sentit, Unides Podem mostren el seu “suport públic” “total i absolut” a l’Ajuntament per a fer un estudi amb l’IMEDEA per conèixer l’estat de la Badia que, “en alguns llocs entre el port i la base militar, el panorama és desolador”. De fet, reconèixer el problema és la primera passa per trobar solucions.

“Fets concrets, no només paraules”

Tanmateix, però, Unides Podem diu ben clar que “Resta veure passes i fets concrets, no només paraules”. En aquest sentit, expliquen que “hem tengut coneixement d’una reiteració del requeriment d’un Pla d’actuacions de l’Ajuntament en el Port de Pollença per posar solució al mal estat de les platges d’Albercuix, Llenaire i Tamarells, terme municipal de Pollença, que va fer arribar la Conselleria de Medi Ambient ahir dia 2 de març de 2021, ja que el 16/12/2020 es va requerir que en el termini d’1 mes es fes arribar el Pla d’actuacions abans esmentat. No sabem per què no s’ha remès, pero esperem que ara que sembla hi ha intenció de fer l’estudi de la Badia, es respongui al requeriment i es plasmi damunt paper quines actuacions concretes es faran”.

PUBLICITAT

Feina feta i feina per fer

Tot i amb això destaquen la tasca realitzada al llarg dels anys pels Serveis Tècnics Municipals i proposen que usar els Romanents de Tresoreria per a “licitar un projecte de redacció d’un Pla Director del Clavegueram. Podria tenir un cost d’uns 100.000€ (per tot el Municipi) i 1 any d’execució, amb la col·laboració necessària dels STM”. Això permetria, comptar amb un “diagnòstic integral de la xarxa de pluvials i de clavegueram (tipus canonades, estat, comptabilitzar elements, etc.)”, un “mapeig i cartografia completa d’ambdós sistemes” i, sobretot, “diagnosticar mancances, i possibles solucions, així com iniciar la planificació per dotar de serveis zones on no existeix clavegueram en condicions com és Can Singala o alguna zona del Pinaret”.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT