UNA NÚVIA VESTIDA DE NEGRE

793
Fotografia cedida per Ignàsia Emazabel Cerdà.

En aquest temps eclèctic, les núvies vesteixen de molts colors, però el negre, molt probablement, és un color poc freqüent entre les dones que es casen. Hi va haver un temps, però, en què les al·lotes pollencines es vestien de negre el dia del casament. De fet, aquest és el cas de la jove Margalida Cerdà Marquet, filla de Bartomeu Cerdà Vives “Formnetor” i Joana Aina Provençal “Meliana”, que apareixen també a la instantània. I és que aquest, al cap i a la fi, és un retrat de la família Cerdà Marquet.

Ara que ja sabem que es va fer el dia de les noces de Margalida, hauríem d’apuntar l’any en què es va casar, però només podem apuntar una aproximació: 1932. Tan se val, però, la data: allò important són les persones.

Ja hem dit que és una fotografia de la família Cerdà Marquet que formaren Bartomeu Cerdà Vives “Formentor” i Joana Aina Marquet Provençal “Meliana”, que podeu veure al bell mig del retrat, asseguts. Entre el matrimoni, hi ha la seva filla Antonina.

Al darrera dels pares, s’hi poden veure els fills de la parella. D’esquerra a dreta són: Tomeu, Margalida, Catalina, Jaume, Jerònima, Joana Aina i Antoni.

PUBLICITAT

Ignàsia Emazabel Cerdà, qui va cedir la instantània, és filla de Jerònima i néta de Tomeu i Joana Aina. De fet, va ser la mateixa Ignàsia qui explicà que “aquesta fotografia se la feren el dia en què la meva tia Margalida es casava. De fet, surt a la fotografia vestida de novia, però un temps s’usava que anessin de negre. Precisament, el seu home no surt perquè era just una fotografia familiar”.

Entre els altres fills del matrimoni, és just apuntar que hi ha els germans “Formentor”, els cèlebres Toni i Tomeu que, cada any per Sant Antoni, recordam fent ballar la Mula Francis, na Sabrina i altres personatges fets d’estillicons. Tomeu és el primer de l’esquerra i Toni, el primer de la dreta.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT