UN VELER A LA DERIVA AL PORT DE POLLENÇA

Es cerca al propietari d’aquest veler