UN HIVERN PER APRENDRE. AQUESTA ÉS L’OFERTA DE L’ESCOLA D’ADULTS PER AL CURS 2020/21

705

Com cada any per aquestes dates, des de l’àrea d’Educació de l’ajuntament de Pollença, s’anuncia l’oferta formativa per a adults per al curs escolar 2020/21.

Sempre és un bon moment per aprendre, però, aquest hivern que estarà marcat per la pandèmia, encara ho és més.

L’oferta d’ensenyament inclou “Tornam a escola”; acolliment lingüístic, o sigui alfabetització en llengua castellana i en llengua catalana; preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà, preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior i preprarció per a les proves lliures de graduat en ESO.

Per altra banda, també s’ofereix aprendre idiomes com ara castellà per a estrangers de nivell 1, 2 i 3; català a diferents nivells com ara A2 per a no catalanoparlants i B2 i C1 per a persones amb coneixements de català oral; anglès a nivells 1, 2 i 3, i alemany als nivells 1 i 2.

PUBLICITAT

Pel que fa a informàtica, s’ofereix la possibilitat de cursar tecnologies de la informació i comunicació als nivells 1 i 2.

Qualsevol d’aquests cursos es durà a terme sempre que s’hi matriculi un mínim de 10 persones.

Des de fa alguns cursos, l’educació d’adults es fa al Centre Cultural Miquel Capllonch del Port de Pollença. De fet, les persones interessades en seguir algun d’aquests cursos, s’ha d’informar i matricular en aquest edifici del carrer Metge Llopis, sense númoer, del Port, o bé telefonar al 971 866 952.

La matrícula per als alumnes que el curs passat ja varen assistir als cursos d’adults, s’ha de formalitzar entre el 7 i el 15 de setembre, mentre que els alumnes de nova incorporació habn d’esperar a fer-ho entre el 16 i el 25 de setembre. Per saber l’horari de matrícula, heu de consultar la pàgina web de l’Ajuntament de Pollença.

En principi, l’inici del curs 2020/21 per a l’escola d’adults és l’1 d’octubre.

Finalment, com es va fent des de fa ja alguns anys, també funcionarà un Club de Lectura, tant a Pollença com al Port.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT