UMP TÉ LES MANS BEN NETES I POT PACTAR AMB QUALSEVOL ALTRE PARTIT

744
Andrés Nevado és el candidat a la batlia de Pollença per UMP.
Andrés Nevado és el candidat a la batlia de Pollença per UMP.
Andrés Nevado és el candidat a la batlia de Pollença per UMP.
Andrés Nevado és el candidat a la batlia de Pollença per UMP.

 

Gracià Sànchez Font

 

Andrés Nevado Rodríguez, nascut a Torreorgaz (Cáceres), de 54 anys, fa ja un parell de dècades que resideix al Port de Pollença. Pintor de professió és un d’aquests homes que reflecteix bonhomia. És una de les cares noves que aquestes properes eleccions municipals s’ha presentat per ser batle de Pollença.

El Port de Pollença és la seva principal reivindicació en el sentit ampli de la paraula. Nevado troba que hi ha molta feina per fer per millorar les condicions de vida del seus conciutadants i, per això, es presenta.

PUBLICITAT

 

– Com es produeix el seu pas a la vida política? Quan vaig arribar al Port de Pollença, vaig fer feina amb Paco García, de Trèbol, que estava a UMP i ja vaig començar a col·laborar-hi; m’atreia la idea d’integrar-me en el poble.

 

– Amb quines entitats heu col·laborat? Amb el futbol, amb els Amics de Sant Antoni, amb la Penya Mallorquinista de Pollença de la qual en som vicepresident, i també he ajudat en totes les activitats que m’han demanat.

Durant un temps, vaig dur un bar i era com l’advocat dels pobres; els ajudava amb el que podia, moltes, moltes ocasions els servia dinar sense cobrar només per ajudar-los una mica.

 

– UMP, que recentment ha complit vint anys, ha estat al govern i a l’oposició i ha pactat amb diversos partits. Quina és la situació que desitjau per aquesta propera legislatura? Crec que els resultats, amb tantes candidatures, estaran molt repartits, i no veig clar ni un govern de dretes ni d’esquerres. S’haurà de negociar i parlar molt entre tots.

 

Quin és el principal problema del Moll avui? El principal problema del Port són la falta de serveis i infrastructures. Encara ara hi ha una gran diferència entre Pollença i el Port.

Per exemple, falten aparcaments, falta més adecentament, més neteja, falten molts carrers per arreglar tant a les urbanitzacions com al nucli de població, falta un pavelló cobert… I en quant a serveis, per exemple, s’ha de millorar molt la neteja, la recollida de fems, la vigilància policial, l’assistència sanitària les 24 hores…

 

– UMP sorgí amb un fort sentiment reivindicatiu de millora dels serveis i instal·lacions al Port enfront de Pollença. Què ha passat en els últims vint anys? S’han anant fent moltes coses, però res està aturat i sempre apareixen noves problemàtiques. Encara hi ha molt per fer i UMP és més necessària que mai.

 

– S’ha dit que UMP, últimament, ha estat una marca blanca del PP. Què opinau del comentari? No som la marca blanca de ningú. Aquesta darrera legislatura hem arribat a acords amb el PP, però en altres ocasions hem pactat amb el PSOE. No tenim preferències per cap partit a l’hora de negociar.

 

– Què prioritzareu a l’hora dels pactes? La base per a una negociació és la Delegació del Port de Pollença, però també hi ha mots altres temes. Sempre que hem governat hem tengut aquesta Delegació.

 

– Se pot repetir donar suport a un equip de govern sense tenir responsabilitats de gestió? No. No és possible que torni a passar com aquesta legislatura. Si hem de pactar amb altres partits ho farem, però amb totes les conseqüències.

Tenim les mans ben netes per negociar i pactar amb qualsevol.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT