TOTS PER POLLENÇA I REGIDORS AFINS POSEN UN CONTENCIÓS CONTRA EL CENTRE DE SALUT

250

Exhaurida la via administrativa, Tots per Pollença i els regidors afins, el del Partit Popular i el regidor no adscrit, han presentat un contenciós administratiu contra l’acceptació de la cessió del solar de can Conill, on la conselleria de Salut té previst construir un nou centre de salut adequat a les necessitats actuals de la població de Pollença poble.

Des dels demandants, s’apunten “perjudicis greus i d’impossible reparació posterior” si des del Govern no s’atén a la moció presentada pels mateixos representants de l’oposició pollencina i aprovada per majoria absoluta el passat 21 de febrer de 2018, un dia després que el Govern de les illes Balears hagués publicat l’acceptació dels 2.030 metres quadrats del solar de can Conill. Per aquesta raó, d’entrada, demanen una “resolució immediatament efectiva”.

Tot i que no fan referència a què, en la mateixa sessió plenària de 21 de febrer de 2018, Tots per Pollença, Partit Popular i Regidor no adscrit presentaren al·legacions per endarrerir la compra del solar de can Bach, sí que apunten que “l’Ajuntament de Pollença disposa d’altres terrenys susceptibles d’ubicar el nou PAC”, sense necessitat de declarar l’interès general, perquè “gràcies a la tramitació simplificada per la modificació d’usos que permet el Decret Llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o amplicació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les illes Balears” així ho permet. És més, puntualitzen que “en el moment d’aprovar la cessió gratuïta per part de l’Ajuntament de Pollença no existia” aquesta normativa.

Per tot plegat, sol·liciten que com a mesura cautelar se suspengui l’execució immediata de l’acte administratiu objecte d’impugnació, o sigui la licitació de les obres de construcció del futur Centre de Salut de Pollença.

PUBLICITAT

La Conselleria de Salut convoca el concurs per construir el nou PAC

D’altra banda la Conselleria de Salut va publicar el 4 de maig ja va publicar les bases per al concurs de projectes per a construir el nou Centre de Salut de Can Conill. Les empreses constructores tindran fins dia 16 de juny per presentar les seves propostes. Els projectes presentats hauran de tenir una àrea de consultes amb medicina i infermeria general, pediatria i infermeria pediàtrica, zona de sales de cures, cirurgia menor i extraccions, unitat de psicoprofilaxis obstètrica amb consultes de matrones, Cinesiteràpia amb consultes de fisioterapeuta, unitat de salut bucodental i el PAC, que hauria de tenir una zona d’aparcament i desembarcament d’ambulàncies. Tot complementat per la zona de recepció, oficines d’atenció al pacient, àrea administrativa, zones de serveis i magatzems, i un aparcament de 33 places.

La construcció total de l’equipament haurà d’ocupar un solar de 2.030 metres quadrats, mentre que la planta baixa de l’edifici ocuparia gairebé la meitat.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT