TOTES LES PLATGES DE POLLENÇA SON APTES PER AL BANY, SEGONS EL GOVERN

341

La Conselleria de Salut i Consum ha determinat que totes les platges del municipi de Pollença són aptes per al bany. Els resultats de les anàlisis fets a mostres d’aigua recollides a 10 punts de la costa pollencina el dia 29 de juny del 2021 determinen que els nivells d’Escheríchia coli i Enterococs intestinals és menor al màxim recomanat per a permetre el bany. És a dir, que totes les mostres d’aigua presenten uns nivells d’Escheríchia coli menors o iguals a 500 ufc/nmp per 100 ml, i d’Enterococs intestinals menors o iguals a 200 ufc/nmp per 100 ml.

Les analítiques més recents realitzades per la Conselleria de Salut i Consum, determinen que totes les platges de Pollença són aptes per al bany

Cal dir, que tot i estar molt per davall del màxim recomanat, les mostres que han presentat major nombre de coliformes fecals, són les que s’han recollit a la platja del passeig Voramar a l’altura del número 81, i la recollida a la platja situada a l’endret del carrer Llevant. Aquestes dues mostres han presentat un nivells de coliformes de 97 nmp per cada 100 ml.

Precisament, a davant del carrer Llevant és on es recolliren les mostres que determinaren una alta presència d’Escheríchia Coli, molt per sobre del saludable per al bany, fa tan sols 3 setmanes. Aquestes analítiques foren encomanades per l’Associació en Defensa del Port de Pollença i les mostres es recolliren el 7 de juny.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT